Skoči na vsebino

ČLANKI IN PREDSTAVITVE

Predstavitve s XX. posvetovanja Sistemi za upravljanje z dokumenti (DOK_SIS 2011)

- Kdaj po zakonu nastane javno arhivsko gradivo? (dr. Mateja Jeraj, dr. Jelka Melik, Arhiv RS) 

- Prevzem uradne evidence od ustvarjalca (mag. Boris Domajnko, Arhiv RS) 

- Zagotavljanje dostopnosti, uporabnosti in avtentičnosti e-arhivskega gradiva-primer iz prakse (mag. Tatjana Hajtnik, Judita Mesarič, Arhiv RS) 

- Arhiwwwiranje - problematika in metode arhiviranja spletnih strani (Aleš Matijevič, Arhiv RS)

 

 

Predstavitve s posvetovanja Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (Radenci 2011)

- Vse kar mora vodstvo organizacije vedeti o E-hrambi (Tatjana Hajtnik, Arhiv RS)

- Nova verzija ETZ 2.0 (Tatjana Hajtnik, Arhiv RS)

 

Predstavitve s XVIII. posvetovanja Sistemi za upravljanje z dokumenti (DOK_SIS 2009)

PANEL 3:

- Zajem in hramba gradiva v e-obliki (Tatjana Hajtnik, Arhiv RS)

- Pogled na izvajanje zajema in hrambe gradiva v e-obliki (Tatjana Hajtnik, Arhiv RS)

- Notranja pravila med teorijo in prakso (Tatjana Hajtnik, Arhiv RS)

- Izzivi dolgoročne e-hrambe-formati zapisa (Boris Domajnko, Arhiv RS)

- Notranja pravila pod lupo (Jože Škofljanec, Arhiv RS) 

DELAVNICA:

- Ali so predpisi res prestrogi(Tatjana Hajtnik, Jože Škofljanec, Boris Domajnko, Arhiv RS)

 

Predstavitve s posvetovanja Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (Radenci 2009)

- Leto kasneje in tri leta po sprejemu ZVDAGA (Tatjana Hajtnik, Arhiv RS)

- Notranja pravila, kaj pa je vas treba bilo? (Jože Škofljanec, Arhiv RS)

  

Predstavitve s XVII. posvetovanja Sistemi za upravljanje z dokumenti (DOK_SIS 2008)

- Preverjanje izvajanja notranjih pravil / akreditacija storitve zajema in e-hrambe (Tatjana Hajtnik, Jože Škofljanec, Boris Domajnko; Arhiv RS) 

- Projekt vzpostavitve E-Arhiva v RS (Tatjana Hajtnik, Arhiv RS)

- Dve leti po ZVDAGA (Tatjana Hajtnik, Arhiv RS)

- MoReq2 in ETZ 2.0 (Jože Škofljanec, Arhiv RS)

 

Predstavitve s posvetovanja Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (Radenci 2008)

- Kje smo dve leti po sprejemu ZVDAGA :  (Tatjana Hajtnik, Arhiv RS)

- Priprava notranjih pravil v skladu z ZVDAGA : (Tatjana Hajtnik, Jože Škofljanec, Arhiv RS)

- Enotne Tehnološke Zahteve in MoReq – je kaj novega? : (Tatjana Hajtnik, Jože Škofljanec, Arhiv RS)

 

Predstavitve s XVI. posvetovanja Sistemi za upravljanje z dokumenti (DOK_SIS 2007)

- Pripravljenost Arhiva RS na postopke akreditacije opreme in storitev e-hrambe ter potrjevanja notranjih pravil v skladu z ZVDAGA : (Tatjana Hajtnik, Arhiv RS)

- AKREDITACIJA opreme in storitev e-hrambe v skladu z ZVDAGA : (Tatjana Hajtnik, Darija Plevel, Arhiv RS, Tadej Vodopivec, Hermes Softlab)

- Potrjevanje notranjih pravil v skladu z ZVDAGA : (Tatjana Hajtnik, Jože Škofljanec, Arhiv RS)