Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REGISTRACIJA PONUDNIKOV OPREME IN STORITEV E-HRAMBE

1. Ali moramo izpolnjevati kakšne posebne pogoje, če se želimo registrirati kot ponudniki storitve zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev?

  • Za ponudnike opreme (strojne in programske), če to želijo ponujati na trgu, niso ob registraciji določeni nobeni posebni pogoji. Če pa ponudnik želi na trgu ponujati storitve zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki oziroma spremljevalne storitve, mora imeti že v fazi registracije ustrezno število usposobljenih  zaposlenih, ki bodo te storitve izvajali. Ti morajo dodatno opraviti usposabljanje in strokovni preizkus znanja pri Arhivu RS ter v nadaljevanju z dodatnimi usposabljanji in izobraževanji to znanje tudi obnavljati. Hkrati so z uredbo določeni splošni pogoji za opravljanje storitev hrambe gradiva v digitalni obliki, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (na primer fizično varovanje, ustrezna infrastruktura, zagotavljanje dveh dodatnih kopij podatkov na dveh geografsko oddaljenih lokacijah). 

 
2. Kako poteka postopek registracije (plačilo upravne takse in odločba), potem ko oddamo zahtevek za registracijo?

  • Predpisi določajo, da se morajo pri Arhivu RS registrirati tiste pravne ali fizične osebe, ki na trgu ponujajo storitve zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki oziroma spremljevalne storitve ter opremo (strojno ali programsko) za izvajanje teh storitev. Postopek registracije je upravni postopek in ga Arhiv RS vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.

 
Protokol postopka registracije: 

  • Zahtevek: vlagatelj vloži zahtevek za registracijo.
  • Plačilo upravne takse: ob zahtevku mora vlagatelj plačati upravno takso v skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Ur. l. RS, št. 106/2010 - UPB, 14/2015 - ZUUJFO, 84/2015 - ZZelP-J in 32/2016), in sicer v višini 4,50 € za vlogo ter v višini 18,10 € za odločbo, skupaj 22,60 €. Omenjena upravna taksa se lahko plača na račun št. 01100-1000315637, Model 11, z obvezno navedbo sklica 35130-7111002.
  • Pregled vloge: na podlagi vloženega zahtevka in plačane upravne takse Arhiv RS preveri popolnost vloge (ne preverja resničnosti navedb). 
  • Upravna odločba in vpis ponudnika v register: če je vloga popolna, Arhiv RS z upravno odločbo odredi vpis ponudnika v register ponudnikov opreme in storitev, ki je brezplačno dostopen na njegovi spletni strani.