Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Javni uslužbenci, ki v arhivih opravljajo naloge, povezane z varstvom arhivskega gradiva, morajo imeti opravljen strokovni izpit iz arhivske dejavnosti. Pri Arhivu Republike Slovenije deluje Komisija za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva. Izpiti se razpišejo dvakrat letno, pred izpitom se organizirajo konzultacije, po potrebi tudi arhivski tečaji za pripravnike. V Arhivu RS organiziramo tečaje nemške paleografije, predavanja, seminarje in tečaje s področja informatike, konservacije, restavracije ter drugih področij.

 

Posebno pozornost pa posvečamo izobraževanju ustvarjalcev arhivskega gradiva. Organiziramo usposabljanje za delavce javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom, od decambra leta 2006 dalje pa tudi usposabljanja delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom. Usposabljanju sledi preizkus strokovne usposobljenosti in redno pridobivanje dodatnega strokovnega znanja. Sodelujemo pri pripravah na izpite in preizkusih znanja na Upravni akademiji (strokovni izpiti za imenovanje v naziv in strokovni izpiti iz upravnega poslovanja). Občasno pripravljamo tudi brezplačne seminarje za zaključene skupine (npr. za področje gospodarstva), konec leta pa kolokvije za uslužbence v državni upravi, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom.

 

Zaposleni v arhivih kot predavatelji ali kot slušatelji sodelujemo pri različnih programih formalnega izobraževanja v Sloveniji (Filozofska fakulteta, Fakulteta za upravo) in v tujini. Udeležujemo se in sodelujemo pri organizaciji raznih kongresov, zborovanj in posvetovanj. Napovedi konferenc in zborovanj doma in v tujini prav tako najdete na naših spletnih straneh.

 

Izobraževalna in raziskovalna dejavnost v vseh oblikah je neločljivo povezana s strokovnim delom v Arhivu RS. Dejavnosti arhivov v okviru javne službe sta med drugim tudi:

- posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom in

- opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved.

 

Kulturna, vzgojna in izobraževalna dejavnost obsega pripravo in organizacijo lastnih in gostujočih razstav, raznovrstna predavanja, projekcije filmov in drugo. Informacije o razstavah najdete v rubriki novice, posamezne razstavne kataloge pa v rubriki Razstavni katalogi. Predstavitve Arhiva RS in arhivskega gradiva prilagodimo različnim šolskim in drugim skupinam, pripravljamo pa tudi druga predavanja namenjena arhivski strokovni in drugim javnostim.

 

Raziskovalna dejavnost obsega izvajanje in sodelovanje pri različnih raziskovalnih projektih ter objave strokovnih člankov in razprav. Podatke o njih najdete v letnih poročilih.