Skoči na vsebino

USLUŽBENCI, KI DELAJO Z DOKUMENTARNIM IN ARHIVSKIM GRADIVOM

 

Strokovno usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom se v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 66/2016) praviloma začne z usposabljanjem, ki mu sledi preizkus strokovne usposobljenosti. V postopku strokovnega usposabljanja, ki ga poleg Arhiva RS organizirajo tudi regionalni arhivi pridobi delavec znanja:

 
- s področja pravnih predpisov,
- s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom v fizični in v digitalni obliki,
- s področja informatike,
- s področja arhivistike v najširšem smislu.

Usposabljanje, ki ga organizira Arhiv RS praviloma poteka v obliki dvodnevnega seminarja, ki je pogoj za opravljanje preizkusa, ki je v roku enega meseca. Pri posameznih seminarjih je poudarek na problematiki področja, na katerem kandidati za preizkus delajo.

 

***

 

Kontakti in programi za ustvarjalce arhivskega gradiva

OPOMBA: programi strokovnih usposabljanj, prijavnice na strokovna usposabljanja in prijavnice za preizkus strokovne usposobljenosti bodo objavljeni najkasneje en mesec pred predvidenim terminom 

 

- Za organe javne uprave in organe, ki opravljajo upravne naloge na podlagi pooblastil (odgovorna oseba Vesna Gotovina, tel.: 01 2414 293, vesna.gotovina(at)gov.si)

Predvidena izobraževanja: 21. in 22. 3. 2017; 3. in 4. 10. 201720. in 21. 11. 2017; 4. 12. 2017 (dodatno usposabljanje) 

   Gradivo usposabljanja (marec 2017)

   Gradivo usposabljanja (oktober in november 2017)

   Gradivo dodatnega usposabljanja - kolokvij (december 2017)

 

Za organizacije s področja gospodarstva (odgovorna oseba Aleksandra Mrdavšič, tel.: 01 2414 256, aleksandra.mrdavsic(at)gov.si)

Predvidena izobraževanja: 17. in 18. 10. 2017

   Gradivo

   Gradivo usposabljanja (oktober 2017)

 

Za organizacije s področja zdravstva (odgovorna oseba Marija Grabnar, tel.: 01 2414 257, marija.grabnar(at)gov.si)

Predvidena izobraževanja: 11. in 12. 4. 201717. in 18. 10. 2017

Dodatno usposabljanje: 29. 11. 2017

   Gradivo usposabljanja (oktober 2017)

 

Za organizacije s področja znanosti in kulture (odgovorni osebi Mateja Jeraj, tel.: 01 2414 289, mateja.jeraj(at)gov.si in Marija Grabnar, tel.: 01 2414 257, marija.grabnar(at)gov.si)

Predvidena izobraževanja: 11. in 12. 4. 2017; 17. in 18. 10. 2017

   Gradivo usposabljanja

   Gradivo usposabljanja (oktober 2017)

 

- Za področje pravosodja in ustavnega prava (odgovorna oseba Aida Škoro Babić, tel.: 01 2414 291, aida.skoro(at)gov.si)

Predvidena izobraževanja: 14. in 15. 9. 2017

 

- Za filmsko gradivo (Odgovorna oseba Tatjana Rezec Stibilj, tel: 01 2414 213, tatjana.stibilj(at)gov.si)

Trenutno ni predvidenih izobraževanj. V primeru vprašanj se prosimo obrnite na Tatjano Rezec Stibilj. 

 

- Za ponudnike storitev s področja elektronske hrambe (odgovorna oseba Tatjana Hajtnik, tel.: 01 2414 224, tatjana.hajtnik(at)gov.si)

Predvidena izobraževanja: 7. in 8. 6. 2017

   Gradivo usposabljanja

 

***

 

 

Dodatna usposabljanja

 

Dodatno strokovno usposabljanje za področje notranjih pravil (odgovorna oseba Jože Škofljanec, ter.: 01 2414 248, joze.skofljanec(at)gov.si)

Predvideni termin usposabljanja: 19. in 20. 4. 2017 (največ 50 udeležencev)

 

- Dodatno strokovno usposabljanje za področje zdravstva (odgovorna oseba Marija Grabnar, tel.: 01 2414 257, marija.grabnar(at)gov.si)

Predvideni termin usposabljanja: 15. 11. 2017

 

- Dodatno strokovno usposabljanje za področje javne uprave in organe, ki opravljajo upravne naloge na podlagi pooblastil  (odgovorna oseba Vesna Gotovina, tel.: 01 2414 293, vesna.gotovina(at)gov.si)

Predvideni termin usposabljanja: 6. 12. 2017

 

***

 

Arhiv delavnic

Arhiv kolokvijev