Skoči na vsebino

USPOSABLJANJA ZA USLUŽBENCE, KI DELAJO Z DOKUMENTARNIM IN ARHIVSKIM GRADIVOM

 

Strokovno usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom se v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 66/2016) praviloma začne z usposabljanjem, ki mu sledi preizkus strokovne usposobljenosti. V postopku strokovnega usposabljanja, ki ga poleg Arhiva RS organizirajo tudi regionalni arhivi pridobi delavec znanja:

 
- s področja pravnih predpisov,
- s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom v fizični in v digitalni obliki,
- s področja informatike,
- s področja arhivistike v najširšem smislu.

Usposabljanje, ki ga organizira Arhiv RS praviloma poteka v obliki dvodnevnega seminarja, ki je pogoj za opravljanje preizkusa, ki je v roku enega meseca. Pri posameznih seminarjih je poudarek na problematiki področja, na katerem kandidati za preizkus delajo.

 

***

 

Kontakti in programi za ustvarjalce arhivskega gradiva

OPOMBA: programi strokovnih usposabljanj, prijavnice na strokovna usposabljanja in prijavnice za preizkus strokovne usposobljenosti bodo objavljeni najkasneje en mesec pred predvidenim terminom 

 

- Za organe javne uprave in organe, ki opravljajo upravne naloge na podlagi pooblastil (odgovorna oseba Vesna Gotovina, tel.: 01 2414 293, vesna.gotovina(at)gov.si)

Predvidena izobraževanja v letu 2019:

- Osnovno usposabljanje: 12. in 13. 3. 2019; 26. in 27. 11. 2019
- Dodatno usposabljanje: 5. 12. 2019

 

   [Usposabljanja in gradiva leta 2019]

   [Usposabljanja in gradiva leta 2018]

   [Usposabljanja in gradiva leta 2017]

 

Za organizacije s področja gospodarstva (odgovorna oseba Aleksandra Mrdavšič, tel.: 01 2414 256, aleksandra.mrdavsic(at)gov.si)

Predvidena izobraževanja v letu 2019:

- Osnovno usposabljanje: 9. in 10. 5. 2019

 

    [Usposabljanja in gradiva leta 2018]

    [Usposabljanja in gradiva leta 2017]

 

Za organizacije s področja zdravstva, znanosti in kulture (odgovorni osebi Mateja Jeraj, tel.: 01 2414 289, mateja.jeraj(at)gov.si in Marija Grabnar, tel.: 01 2414 257, marija.grabnar(at)gov.si)

Predvidena izobraževanja v letu 2019:
- Osnovno usposabljanje: 9. in 10. 5. 2019

 

   [Usposabljanja in gradiva leta 2018]

   [Usposabljanja in gradiva leta 2017]

 

- Za področje pravosodja in ustavnega prava (odgovorna oseba Aida Škoro Babić, tel.: 01 2414 291, aida.skoro(at)gov.si)

Predvidena izobraževanja v letu 2019:

- Osnovno usposabljanje: 28. in 29. 3. 2019; 19. in 20. 9.2019

 

- Za filmsko gradivo (Odgovorna oseba Tatjana Rezec Stibilj, tel: 01 2414 213, tatjana.stibilj(at)gov.si)

Trenutno ni predvidenih izobraževanj. V primeru vprašanj se prosimo obrnite na Tatjano Rezec Stibilj. 

 

- Za ponudnike storitev s področja elektronske hrambe (odgovorna oseba Tatjana Hajtnik, tel.: 01 2414 224, tatjana.hajtnik(at)gov.si)

Predvidena izobraževanja v letu 2019:
- Osnovno usposabljanje: 9. in 10. 10. 2019 

 

  [Usposabljanja in gradiva leta 2018]

  [Usposabljanja in gradiva leta 2017]

 

- Usposabljanje za področje notranjih pravil (odgovorna oseba Jože Škofljanec, tel. 01 2414 248, joze.skofljanec(at)gov.si)

Predvidena izobraževanja v letu 2019:

- Dodatno strokovno usposabljanje: 

  [Usposabljanja in gradiva leta 2018]

 

***

 

Arhiv delavnic

Arhiv kolokvijev