Skoči na vsebino

MEDARHIVSKE DELOVNE SKUPINE

Ustanovitev medarhivskih delovnih skupin

Za obravnavo strokovnih vprašanj na posameznih področjih arhivskega strokovnega dela so bile s sklepom ministra pristojnega za kulturo 20. februarja 2017 ustanovljene naslednje medarhivske delovne skupine:

1.       Medarhivska delovna skupina za področje uprave

2.       Medarhivska delovna skupina za področje pravosodja

3.       Medarhivska delovna skupina za področje kulture in znanosti

4.       Medarhivska delovna skupina za področje zdravstva in socialnega varstva

5.       Medarhivska delovna skupina za področje vzgoje in izobraževanja

6.       Medarhivska delovna skupina za področje gospodarstva

7.       Medarhivska delovna skupina za področje arhivskega strokovnega izrazja

Sklep ministrstva

*** 

Pravilnik o delu medarhivskih delovnih skupin