Skoči na vsebino

OBJAVE IN RAZSTAVE

 

Reprodukcijo gradiva iz vašega arhiva bi želel tudi objaviti. Kaj moram storiti?

 

Pred objavo morate z arhivom skleniti pogodbo, s katero se obvežete, da boste pri objavi ustrezno citirali in arhivu izročili vsaj en izvod vaše objave.

 

 

Podatke, ki sem jih našel v arhivu, želim objaviti. Kaj moram storiti?

 

Podatke lahko objavite, kadar ne gre za podatke, katerih objavo preprečuje zakonodaja. Uporabnik odgovarja za zlorabo vseh vrst tajnosti, zlorabo osebnih podatkov in podatkov, ki se nanašajo na zasebnost posameznika. Pri objavi je potrebno ustrezno navesti vir: Arhiv Republike Slovenije, signatura in ime fonda ter oznaka enote, v kateri je bilo gradivo najdeno.

 

 

Ali si je mogoče gradivo, ki sem si ga ogledal v vašem arhivu, izposoditi za razstavo, ki jo pripravljam?

 

Originalnega gradiva si praviloma ni mogoče izposoditi. Za razstave v Arhivu izdelamo reprodukcije, izjamoma pa jih lahko naredite tudi v lastni režiji tako, da vas pri tem spremlja delavec arhiva. Izjemoma si lahko institucija pod posebnimi pogoji izposodi tudi originale. Izposoja se izvede na podlagi pogodbe, gradivo pa mora biti ustrezno zavarovano.