Skoči na vsebino

RAZISKAVE, ŠTUDIJSKE, STROKOVNE NALOGE

 

Za študijsko nalogo pišem o razpravo o določeni temi. Ali mi lahko poiščete podatke o …?

 

Arhiv iz arhivskega gradiva ne išče podatkov za raziskovalne in študijske namene uporabnikov ter zanje ne opravlja transliteracij, prevodov in drugega raziskovalnega dela. Predlagamo vam, da iščete po podatkovni zbirki z vpisom različnih ključnih besed in sestavite seznam gradiva, ki bi lahko vsebovalo podatke, ki jih potrebujete. Z njim se oglasite v arhivu.

 

 

Pišem o slovenskem filmu in likovni umetnosti. Prosim, da mi sporočite naslove slovenskih filmov, v katerih je mogoče najti odsev likovne umetnosti.

 

Predlagamo vam, da iščete v področju Datotek, ki je za podatki o fondu SI AS 1086 Zbirka filmov v PDF obliki. Sestavite seznam naslovov filmov gradiva, pri katerih lahko na podlagi vsebinskega opisa sklepate, da so za vas zanimivi. S seznamom se oglasite v arhivu ali pokličite Marto Rau Selič na tel. 01 24 14 226 in se z njo pogovorite o možnostih za ogled posameznega filma.

 

 

V nalogi, ki sem jo brala, je bilo med viri navedeno: Disciplina in kazni v šoli (1945). Arhiv Slovenije, Fond ministrstva za prosveto LRS, 10864/1-45. Zanima me, ali bi si pri vas to gradivo lahko izposodila?

 

Arhivskega gradiva si ni mogoče izposoditi za študijske namene. Uporabljate ga lahko v naši čitalnici. Pred uporabo morate gradivo naročiti osebno, po telefonu ali elektronski pošti vsaj en delovni dan pred prihodom. Naročite lahko tudi izdelavo reprodukcij. V primeru, ki ga navajate, gre za nepopolno navedbo vira. Fond, v katerem je bilo gradivo verjetno najdeno, je Ministrstvo za prosveto Ljudske Republike Slovenije, AS 231. Priporočamo, da se oglasite v naši čitalnici in si omenjeno gradivo tudi ogledate. Celih fondov ali večjih delov fondov ne reproduciramo.