Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAZISKAVE, ŠTUDIJSKE, STROKOVNE NALOGE

 

Za študijsko nalogo pišem o razpravo o določeni temi. Ali mi lahko poiščete podatke o …?

 

Arhiv iz arhivskega gradiva ne išče podatkov za raziskovalne in študijske namene uporabnikov ter zanje ne opravlja transliteracij, prevodov in drugega raziskovalnega dela. Predlagamo vam, da iščete po podatkovni zbirki z vpisom različnih ključnih besed in sestavite seznam gradiva, ki bi lahko vsebovalo podatke, ki jih potrebujete. Z njim se oglasite v arhivu.

 

 

Pišem o slovenskem filmu in likovni umetnosti. Prosim, da mi sporočite naslove slovenskih filmov, v katerih je mogoče najti odsev likovne umetnosti.

 

Predlagamo vam, da iščete v področju Datotek, ki je za podatki o fondu SI AS 1086 Zbirka filmov v PDF obliki. Sestavite seznam naslovov filmov gradiva, pri katerih lahko na podlagi vsebinskega opisa sklepate, da so za vas zanimivi. S seznamom se oglasite v arhivu ali pokličite Marto Rau Selič na tel. 01 24 14 226 in se z njo pogovorite o možnostih za ogled posameznega filma.

 

 

V nalogi, ki sem jo brala, je bilo med viri navedeno: Disciplina in kazni v šoli (1945). Arhiv Slovenije, Fond ministrstva za prosveto LRS, 10864/1-45. Zanima me, ali bi si pri vas to gradivo lahko izposodila?

 

Arhivskega gradiva si ni mogoče izposoditi za študijske namene. Uporabljate ga lahko v naši čitalnici. Pred uporabo morate gradivo naročiti osebno, po telefonu ali elektronski pošti vsaj en delovni dan pred prihodom. Naročite lahko tudi izdelavo reprodukcij. V primeru, ki ga navajate, gre za nepopolno navedbo vira. Fond, v katerem je bilo gradivo verjetno najdeno, je Ministrstvo za prosveto Ljudske Republike Slovenije, AS 231. Priporočamo, da se oglasite v naši čitalnici in si omenjeno gradivo tudi ogledate. Celih fondov ali večjih delov fondov ne reproduciramo.