Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPORABA GRADIVA V PRAVNE NAMNENE

 

Ker uveljavljam pravice v skladu z Zakonom o žrtvah vojnega nasilja, moram dokazati, kdaj je bila moja družina izgnana. Kako lahko najdem te dokaze?

 

Kadar gre za pravni interes, praviloma podatke v gradivu, ki ga hrani arhiv, išče strokovni delavec arhiva. Iskanje se začne na podlagi vaše vloge, na kateri morajo biti čim bolj natančno navedeni vsi podatki, ki bi lahko pomagali pri iskanju: datum in kraj rojstva, čas izgona, datum kraj in način vrnitve (če je bil organiziran transport) in podatki o osebah, ki so potovale skupaj z vami. Praviloma v roku treh tednov vam na vlogo odgovorimo: če je iskanje uspešno, vam pošljemo potrdilo, če ne, obvestilo. V primeru, da bi podatke lahko našli tudi v drugih institucijah, vas o tem obvestimo.

 

 

Pri upravni enoti teče denacionalizacijski postopek za vračilo premoženja. Na primer: podržavljena trgovina Cekarček, odvzeto premoženje družabniku Janezu Novaku na podlagi odločbe Okrajne zaplembene komisije Ljubljana, št. XX/45 z dne XX.XX.1945, družabnika trgovine sta bila še: Ana Novak in Jože Primer. Prosim, da preverite, ali se v gradivu, ki ga hranite, nahajajo kakršni koli drugi dokumenti, ki bi nam pomagali dokazovati zaplenjeno premoženje.

 

Ker gre za pravni interes, bomo dokumente iskali strokovni delavci v arhivu. Uspešnost iskanja je odvisna predvsem od tega, kako natančne podatke boste posredovali. Gradivo si lahko ogledate tudi sami. Ker so v dokumentih, ki se nanašajo na zaplembe, običajno tudi osebni podatki, ga za vas lahko pregledujejo le osebe, ki ste jih pisno pooblastili. Kopije gradiva bomo tudi overili.