Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZEMLJIŠKI KATASTRI 19. STOLETJA

 

Na vaših internetnih straneh sem pregledoval slike kart. Zanima me možnost naročanja reprodukcij: vrste reprodukcij in cene, način naročila in plačila ter dobava oziroma prevzem.

 

Reprodukcije lahko naredimo na papir A4 formata ali več, barvno ali črnobelo, lahko pa kopiramo na CD ali (po en list) pošljemo po elektronski pošti in jih natisnete sami.

Za vsak posamezen list zaračunamo strošek skeniranja 3,50€, za CD boste plačali 2,09€, za DVD 2,92€ za tiskanje pa, odvisno od velikosti in načina izpisa, od 0,15€ do 2,50€.

Naročilo lahko oddate osebno v čitalnici ali pisno (tudi po fax-u in elektronski pošti).

Reprodukcije praviloma izdelamo v roku enega tedna od naročila, v izjemnih primerih pa, odvisno od načina izdelave, tudi takoj.

Reprodukcije lahko prevzamete in plačate osebno pri blagajni Arhiva, lahko pa vam jih, skupaj z računom in položnico, pošljemo po pošti.

 

 

Slika katastra, ki sem jo pregledoval preko spleta, ni dovolj jasna. Posameznih številk parcel in meja ni mogoče razbrati. Ali razpolagate s posnetki boljše kvalitete?

 

Resolucija slik, ki jih lahko pregledujete preko spleta, je bistveno nižja od resolucij slik, ki so vam na voljo v naši čitalnici oz. vam jih lahko reproduciramo. Priporočamo, da slike pregledujete na računalniku, če pa te možnosti nimate, vam reprodukcije lahko izdelamo na papir. Najlepše rezultate dobite, če tiskate v originalni velikosti, zato morate za tisk na list A3 izbrati le del slike.

 

 

V seznamu zadetkov želene katastrske občine/kraja nisem našel. Zakaj?


Možno je, da ste ime kraja zapisali drugače, kot je zapisano v arhivskem gradivu in kot smo ga poimenovali mi. Z iskanjem po polnem tekstu boste lahko našli tudi druga poimenovanja, ki so zapisana v polju Historično ime (tudi nemška imena). Pri imenih krajev, ki se začnejo s Sveti ali Šent, poskusite s Sv. ali Št. Če vam tudi tako ne uspe, priporočamo še izbiro Prikaži druge možnosti iskanja in možnost iskanja s pomočjo besed, ki zvenijo podobno (Soundex).

 

Pri iskanju si lahko pomagate tudi s pregledno tabelo trenutno veljavnih imen in šifer katastrskih občin iz evidence zemljiškega katastra. Podatki za prve štiri stolpce so vzeti iz naše podatkovne zbirke, zadnja dva pa je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Ker se katastrske občine lahko tudi spreminjajo in ker posamezne karte še niso georeferencirane (transformirane v referenčne digitalne karte današnjega stanja), je možno, da bo tabela še spremenjena:
Pregledna tabela, stanje 10. 2. 2017 (pdf)(xlsx)
Posamezna katastrska občina se lahko v tabeli pojavi večkrat, če se je razdelila na več občin oz. če so se njene meje spreminjale. Kadar v stolpcu za sedanje ime k. o. ni podatka, gre za občino, ki danes ni sestavni del teritorija Republike Slovenije.
Če v tabeli katastrske občine ne najdete, to pomeni, da o njej ni podatkov v naši podatkovni zbirki. Karta ni ohranjena ali pa se hrani drugje, lahko tudi izven Slovenije. Kadar ne gre za obmejna področja, vam svetujemo, da zanje povprašate na Območnih geodetskih upravah ali pisarnah.

V pomoč pri iskanju so vam lahko tudi skeni razdelitve Kranjske in Štajerske, ki med drugim prikazuje tudi razdelitev po katastrskih občinah, najdete pa jih v seriji Legenda in pregledne karte: zemljevid 5 in zemljevid 6.

 

 

 

 

Ali v arhivu razpolagate s podatki o lastnikih in velikosti parcel?

 
Podatke o lastnikih parcel in njihovi velikosti najdete v t. i. protokolih oz. zapisnikih, ki so v naši tektoniki del spisovnega gradiva franciscejskega katastra. Velikost parcel se navaja v sežnjih, kvadratnih klaftrah in oralih (johih). Digitalizirano je najbolj iskano spisovno gradivo franciscejskega katastra: skica posamezne katastrske občine, opis meje katastrske občine, seznam zemljiških parcel, seznam stavbnih zemljišč, abecedni seznam lastnikov zemljiških parcel v okviru dotične katastrske občine, eventualni seznam lastnikov skupnih zemljišč, zbirnik (sumarij) rabe tal v posamezni katastrski občini in cenilni elaborat. Skenograme tega gradiva lahko kot . PDF datoteke najdete v spisovnem delu za vsako posamezno katastrsko občino v fondih: AS 176 Franciscejski kataster za Kranjsko, AS 177 Franciscejski kataster za Štajersko, AS 178 Franciscejski kataster za Koroško in AS 180 Kataster za Prekmurje. Ker za nekatere katastrske občine gradivo ni ohranjeno, ga tudi na naši spletni strani ni.