Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRUGA MEDNARODNA KONFERENA E-ARH.SI, LJUBLJANA 22. IN 23. 11. 2017

 

 

 

 

 

Slovenski javni arhivi združeni pod okriljem Projekta e-ARH.si: ESS 2016–2020 smo 22. in 23. novembra  2017 v Austria Trend Hotelu v Ljubljani izvedli DRUGO MEDNARODNO KONFERENCO e-ARH.si. Na konferenci, ki je potekala pod sloganom Preteklost na dosegu klika ||The past is just a click away, se je predstavilo več kot 20 predavateljic in predavateljev iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Kanade. Zainteresirano javnost smo v osmih panelih, katerih organizacija in vsebinska zasnova je bila zaupana posameznim kompetenčnim centrom, ki delujejo v okviru projekta e-ARH.si, seznanili z dosedanjimi rezultati projekta, z izzivi e-arhiviranja in predstavili izbrane primere dobrih praks iz Slovenije in tujine. Konferenco je zaznamoval moderen pristop, ki je vključeval tako uporabo IKT, filmov, plakatov kot tudi klasičnih ex-katerdra predavanj.
Verjamemo, da smo s konferenco, ki jo je v dveh dneh obiskalo več kot 200 obiskovalcev, povečali zaupanje javnosti v e-rešitve, ki nam bodo, v to smo prepričani, v prihodnosti olajšale stik z našo skupno kulturno dediščino.

 

  KKC - Krovni kompetenčni center (#organizacija)
dr. Tatjana HAJTNIK, vodja projekta e-ARH.si: ESS 2016–2020: Projekt e-ARH.si kot odgovor na izzive dolgoročnega ohranjanja elektronskega arhivskega gradiva [e-ARH.si Project as the Answer to the Challenges of Long-term Preservation of Electronic Archives]
dr. Hrvoje STANČIĆ, InterPARES Trust (2013-2018), direktor ekipe EU: Raziskovanje v InterPARES Trust projektu [Research in the InterPARES Trust Project] 

 

  KC1 – Kompetenčni center 1 (#zajem)
Aleksandra MRDAVŠIČ, vodja KC1, Arhiv Republike Slovenije: Prikaz dosedanjih rezultatov in planov za naslednje obdobje [Presentation of Achieved Results and Future Plans]
Gregor ZAVRŠNIK, Arhiv Republike Slovenije: Orodja za pripravo eAG za prenos v e-ARH.si [Tools for the Transfer of e-Archives to e-ARH.si]
Klavdija KRIVEC, Arhiv Republike Slovenije: Navodila ustvarjalcem za dolgoročno ohranjanje e-pošte [Long-term Preservation of Email – Guidelines for Creators]
dr. Jože ŠKOFLJANEC, Arhiv Republike Slovenije: Izobraževanje s področja notranjih pravil [Internal Rules - Education, Programme and Future Plans]
dr. Tatjana HAJTNIK, Arhiv Republike Slovenije: Analiza programskih orodij za pretvarjanje e-zapisov v formate za dolgoročno hrambo [Analysis of Software for the Conversion of Electronic Records into File Formats for Long-term Preservation]

 

  KC2 – Kompetenčni center 2 (#hramba)
Tine ZAVRŠNIK, vodja KC2, Arhiv Republike Slovenije: Prikaz dosedanjih rezultatov in planov za naslednje obdobje [Presentation of Achieved Results and Future Plans]
Robert BERGLES, Unistar Pro d. o. o.: Ranljivosti brezžičnega omrežja ter operacijskega sistema Windows 10 [Vulnerabilities of Wireless Networks and Windows 10 Operation System]

 

  KC3 – Kompetenčni center 3 (#standardizacija)
dr. Miroslav NOVAK, vodja KC3, Pokrajinski arhiv Maribor: Prikaz dosedanjih rezultatov in planov za naslednje obdobje [Presentation of Achieved Results and Future Plans]
Olga PIVK, dr. Zdenka SEMLIČ RAJH, mag. Hedvika ZDOVC, mag. Žarko BIZJAK, dr. Žiga KONCILIJA, Mojca KOSI, dr. Tanja MARTELANC, Predstavitve plakatov:

  • Slovenski prevod ICA dokumenta Principles of Access to Archives [Principles of Access to Archives - Slovene Translation]
  • Metode in principi oblikovanja slovenskega arhivskega terminološkega slovarja [Methods and Principles of Creating the Glossary of Slovene Archival Terminology]
  • Študija izvedljivosti s posebnim poudarkom na popisovanju arhivskega gradiva [Description of Archives - Feasibility Study]
  • Standardizacija klasifikacije fondov in zbirk [Classification of Fonds and Collections]
  • Posnetek stanja podatkovnih zbirk ARS in SIRAnet [ARS and SIRAnet Databases Situation Record]
  • Uvajanje ISUD v regionalne arhive [Implementing ERMS at Regional Archives]
  • Vizualni tezavri [Visual Thesauri]
  • Izhodišča oblikovanja vsebin opisov arhivskega gradiva in kontekstnih vsebin [Creating Contents of Archival Descriptions]

dr. Stefano VITALI, Osrednji inštitut za arhive, Italija: From ICA descriptive standards to RiC: towards a new theoretical and practical approach to archive description [Od MAS-ovih standardov popisovanja do RiC-a: na poti k novemu teoretičnemu in praktičnemu pristopu k arhivskemu popisovanju]

 

  KC4 – Kompetenčni center 4 (#dostopnost)
dr. Tatjana HAJTNIK, vodja KC4, Arhiv Republike Slovenije: Prikaz dosedanjih rezultatov in planov za naslednje obdobje [Presentation of Achieved Results and Future Plans]
dr. Žiga KONCILIJA, Arhiv Republike Slovenije: Zasnova virtualne arhivske čitalnice (VAČ) [Concept of the Digital Archival Reading room]
Mojca KOSI, Arhiv Republike Slovenije: Omogočanje dostopa do arhivov in arhivskega gradiva – primer Arhiva Republike Slovenije [Enabling Access to Archival Buildings and Archives - a Case Study on the Example of the Archives of the Republic of Slovenia]
Mojca KOSI, Arhiv Republike Slovenije: Analiza spletnih strani arhivov slovenske javne arhivske službe [Analysis of Websites of Slovenian Public Archives]
dr. Marko PRPIČ: V razmislek - O dostopnosti arhivov [Accessibility of Archives – Something to Think about]

 

  KC5 – Kompetenčni center 5 (#digitalizacija)
Primož TANKO, vodja KC5, Arhiv Republike Slovenije: Prikaz dosedanjih rezultatov in planov za naslednje obdobje [Presentation of Achieved Results and Future Plans]
Primož TANKO, Arhiv Republike Slovenije: Ureditev v preteklih letih digitaliziranega arhivskega gradiva vseh javnih arhivov in prenos v e-ARH.si [Arrangement of Previously Digitized Archives in all Public Archival Institutions in Slovenia and their Transfer to e-ARH.si]
Matjaž KRAGELJ, Narodna in univerzitetna knjižnica: Proces digitalizacije v NUK [Digitalisation Process at the National  Library]

 

  KC6 – Kompetenčni center 6 (#zvokinslika)
mag. Tatjana REZEC STIBILJ, vodja KC6, Arhiv Republike Slovenije:  Prikaz dosedanjih rezultatov in planov za naslednje obdobje [Presentation of Achieved Results and Future Plans]
Vladimir TOROV, Arhiv Republike Slovenije: Zametek digitalnega filmskega arhiva [Concept of the Digital Film Archives]
Daniel HOČEVAR, Producentska hiša Emotion/Vertigo: Izročanje filmskega arhivskega gradiva v dobi digitalne filmske produkcije [Acquisition of Film Archives in the Time Digital Film Production Era]

 

  KC7 – Kompetenčni center 7 (#mreženje)
mag. Nina GOSTENČNIK, vodja KC7, Pokrajinski arhiv Maribor: Prikaz dosedanjih rezultatov in planov za naslednje obdobje [Presentation of Achieved Results and Future Plans]
dr. Robert MCINTOSH, Knjižnica in arhiv Kanada: Collaborations between Universities and Archives: The Case of Library and Archives Canada [Sodelovanje med univerzami in arhivi: Primer Knjižnice in arhiva Kanade]