Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

USTVARJALCI ARHIVSKEGA GRADIVA

 

 

 

 

 

Področje dolgoročnega ohranjanja elektronskega arhivskega gradiva je organizirano v skladu s standardom ISO 14721:2003 (OAIS referenčni model). Vključuje prevzem elektronskega arhivskega gradiva od ustvarjalcev, dolgoročno ohranjanje po načelih varne dolgoročne hrambe, kot jih določa tudi Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (dostopnost, uporabnost, celovitost, avtentičnost, trajnost) in zagotavljanje nadaljnje dostopnosti do tega gradiva vključno z možnostjo njegove ponovne uporabe za bodoče uporabnike ne glede na njihove zmožnosti. Slednje zahteva sodelovanje med pristojnimi arhivi in ustvarjalci elektronskega arhivskega gradiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPREJEMNI INFORMACIJSKI PAKET (SIP)

 

SIP predstavlja zaokroženo celoto, v kateri ustvarjalec arhivu izroči arhivsko gradivo v digitalni obliki v skladu z navodili pristojnega arhiva.

 

 

UREJEVALNIK SIP

 

S programskim orodjem ustvarjalec v dogovoru s pristojnim arhivom zgradi SIP ter preveri tehnično in vsebinsko skladnost gradiva glede na dogovor o načinu izročitve med njim in pristojnim arhivom. Arhiv ob izročitvi preveri uporabnost gradiva pred nadaljnjo obdelavo, tj. izvedbo prenosa v arhivski e-repozitorij. Ustvarjalci lahko zaenkrat s tem orodjem pripravijo in arhivu izročijo:

- nestrukturirane zapise — vsebino ene ali več map v datotečnem sistemu,

- podatkovne zbirke v obliki relacijskih baz,

- gradivo iz informacijskih sistemov za upravljanje z dokumenti (ISUD).

  

VARNA HRAMBA

 

Arhivski informacijski sistem (AIS) omogoča hrambo digitalnega arhivskega gradiva v obliki arhivskih informacijskih paketov (AIP). Programska oprema za upravljanje e-repozitorija omogoča ohranjanje digitalnega arhivskega gradiva z zagotavljanjem njegove celovitosti, dostopnosti, uporabnosti in avtentičnosti.

 

 

DOSTOPNI INFORMACIJSKI PAKET (DIP)

 

Odgovor na uporabnikovo poizvedbo in naročilo v arhivskem informacijskem sistemu (AIS) predstavlja dostopni informacijski paket (DIP), ki je sestavljen iz vsebine enega ali več AIP. Arhiv uporabniku omogoči dostop do DIP s pomočjo orodja Pregledovalnik DIP. 

 

UREJEVALNIK IN PREGLEDOVALNIK DIP

 

Uporabnik s pomočjo iskalnika na spletnih straneh SJAS poišče arhivsko gradivo, do katerega bi želel dostopati, in poda naročilo za njegovo uporabo. Po izvozu gradiva iz e-repozitorija in preverjanju, ali DIP ustreza naročilu in dostopnim pravicam uporabnika, je DIP na voljo za uporabo v čitalnici.