Skoči na vsebino

ARHIVALIJA MESECA

 

Spletna rubrika »Arhivalija meseca«, ki jo Arhiv Republike Slovenije pripravlja od januarja 2011, je namenjena popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva. V njej predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani, povezani s tekočimi obletnicami, aktualnim dogajanjem v družbi ipd.

 

Dokument je predstavljen v sliki in besedi. Število predstavljenih reprodukcij je odvisno od obsega in vizualne privlačnosti dokumenta. Poleg reprodukcij dokumentov pripravimo krajša spremna besedila, ki ponujajo opis dokumenta (zlasti njegovih posebnosti), kratek povzetek vsebine, izvleček ali prevod bistvenih delov. Prav tako so predstavljeni kontekst nastanka dokumenta oziroma oseba, dogodek ali proces, ki ga dokument odslikava.

 

Arhivalijo meseca smo v sistemu Cobiss registrirali kot elektronski vir – periodično publikacijo oziroma časopis. Od novembra 2011 pripravljamo poleg slovenske tudi angleško verzijo.


Hkrati z objavo v spletni rubriki je arhivalija meseca (praviloma) v izvirniku razstavljena pred arhivsko čitalnico.

 

Verjamemo, da bomo širši javnosti tudi na tak način odprli pogled na naše delo, predvsem pa postopoma v sliki in besedi sestavili svojevrsten mozaik iz naših fondov in zbirk.


Arhivalije meseca v letu 2019

Junij 2019

Maj 2019

April 2019

Marec 2019

Februar 2019

Januar 2019

 

***

 

Arhiv rubrike »Arhivalija meseca« (2011- )