Skoči na vsebino

ARHIVALIJA MESECA

Spletna rubrika »Arhivalija meseca«, ki jo Arhiv Republike Slovenije pripravlja od januarja 2011, je namenjena popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva. V njej predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani, povezani s tekočimi obletnicami, aktualnim dogajanjem v družbi ipd.

 

Dokument je predstavljen v sliki in besedi. Število predstavljenih reprodukcij je odvisno od obsega in vizualne privlačnosti dokumenta. Poleg reprodukcij dokumentov pripravimo krajša spremna besedila, ki ponujajo opis dokumenta (zlasti njegovih posebnosti), kratek povzetek vsebine, izvleček ali prevod bistvenih delov. Prav tako so predstavljeni kontekst nastanka dokumenta oziroma oseba, dogodek ali proces, ki ga dokument odslikava.

 

Arhivalijo meseca smo v sistemu Cobiss registrirali kot elektronski vir – periodično publikacijo oziroma časopis. Od novembra 2011 pripravljamo poleg slovenske tudi angleško verzijo.


Hkrati z objavo v spletni rubriki je arhivalija meseca (praviloma) v izvirniku razstavljena pred arhivsko čitalnico.

 

Verjamemo, da bomo širši javnosti tudi na tak način odprli pogled na naše delo, predvsem pa postopoma v sliki in besedi sestavili svojevrsten mozaik iz naših fondov in zbirk.

Arhivalije meseca v letu 2018

December 2018

November 2018

Oktober 2018

September 2018

Avgust 2018

Julij 2018

Junij 2018

Maj 2018

April 2018

Marec 2018

Februar 2018

Januar 2018

Arhiv rubrike »Arhivalija meseca« (2011- )