Skoči na vsebino

RESTAVRATORSKO KONSERVATORSKI POSTOPKI

Restavriranje Bochove zeliščarke

V Frančiškanskem samostanu v Novem mestu hranijo izjemno dragoceno knjižno zbirko tiskov iz 16.stoletja. Večina knjig, ki jih hrani samostanska knjižnica, je razmeroma dobro ohranjena, kljub temu pa je med njimi tudi nekaj takih, na katerih je konservatorsko-restavratorski poseg nujno potreben. Mednje sodi tudi tiskana knjiga z ročno poslikanimi lesoreznimi ilustracijami, zeliščarka Hieronymusa Bocka »Kreutterbuch«. Predhodnica farmakopeje je tiskana v Strassburgu, v sredini 16. stoletja.  Knjiga, last Frančiškanskega samostana v Novem mestu, je precejšnja redkost.

 

V Slovenji je to edini znan ohranjen izvod.

 

V Center za konserviranje in restavriranje Arhiva Republike Slovenije - CKR Arhiva RS je bila predana marca 2007 pod zaporedno evidenčno številko 53/07. Aprila in maja 2007 smo opravili popis stanja knjižnega bloka in vezave, nato so sledile naravoslovne in druge preiskave, ki smo jih opravili v CKR Arhiva RS, glavnino naravoslovnih preiskav pa je izvedla dr. Meta Černič iz Inštituta za celulozo in papir v Ljubljani - ICP v sodelovanju z Oddelkom za grafiko in tekstilstvo Naravoslovnotehnične fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Na osnovi pregleda stanja in rezultatov preiskav smo se odločili za konservatorsko-restavratorski postopek konserviranja in restavriranja knjižnega bloka in vezave. Dela so bila zaključena junija 2010.

 

Konservirati-restavrirati pomeni ohranjati objekt v njegovi originalnosti ter zaustaviti njegovo poškodbe oz. propadanje z najmanj posegi vanj. To je enovit postopek, ki pri poseganju v objekt neprestano išče meje najmanj škodljivega poseganja v originalno strukturo in ki nikdar ničesar ne naredi brez predhodnega razmisleka, analize in utemeljitve nameravanih sprememb.

 

Konserviranje in restavriranje celotnega knjižnega bloka je opravila Stanka Grkman, konserviranje in restavriranje vezave je delo Blanke Avguštin Florjanovič, poseg je fotografsko dokumentirala Lucija Planinc, celoten projekt pa je vodila dr. Jedert Vodopivec Tomažič, vse iz Arhiva Republike Slovenije.

   

Danes je, zahvaljujoč finančni podpori tovarne zdravil KRKA iz Novega mesta, knjiga konservirana in restavrirana ter je javnosti predstavljena na razstavi »Flores in Colores«. Vsebina ohranjenega knjižnega bloka iz novomeškega frančiškanskega samostana in manjkajočih delov bo dostopna v celoti v digitalni obliki na dLib.si in v arhivu KRKE, original pa bodo še nadalje hranili v novomeškem Frančiškanskem samostanu.