Skoči na vsebino

SREDNJEVEŠKE VEZAVE

 

 

Teoretično praktični seminar »MODEL POZNOGOTSKE TRDE VEZAVE«  pod vodstvom prof. Christopherja Clarksona iz Oxforda  Ljubljana, 8. – 19. november 2010

 

Zaradi potreb po izobraževanju na področju konserviranja in restavriranja knjižnih vezav v arhivih in knjižnicah smo že leta 1995 navezali stik s prof. Christopherjem Clarksonom iz Oxforda, mednarodno priznanim strokovnjakom na področju konserviranja in restavriranja srednjeveške knjige.

 

Tokratno izobraževanje pod vodstvom prof. Clarksona, ki se odvija v letu, ko je Ljubljana prestolnica knjige. Kot vsa dosedanja poteka v prostorih Centra za konserviranje in restavriranje knjig in papirja v Arhivu Republike Slovenije ( 8. do 19. novembra 2010) in je  posvečeno pozno srednjeveški knjižni vezavi.

 

Srednjeveška vezava predstavlja temelj za razumevanje strukture starejše knjige ter predstavlja temelj za učinkovito konservatorsko-restavratorsko delo na področju starejše knjige.

 

Na seminarju, ki je tudi tokrat mednarodno obarvan, sodeluje 21 konservatorjev-restavratorjev iz Češke, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nizozemske in Slovenije.

 

Delo potekalo v obliki praktične izdelave modelov historične poznogotske vezave vezav 16. in17. soletja. Praktični prikazi so pospremljeni s teoretičnimi predavanji o zgodovinsko-tehnoloških pregledih materialov in orodij, namenjenih za izdelave posameznih knjižnih struktur.

 

Profesor Christopher Clarkson je gotovo eden najpomembnejših in vsestranskih strokovnjakov za konserviranje in restavriranje arhivskega in knjižnega gradiva v svetu. Združuje izjemno bogato teoretično in praktično znanje. V svoji plodni karieri je razvil in v prakso vpeljal skoraj vse glavne programe teoretično – praktičnih izobraževanj o restavriranju, razstavljanju knjig. Z izjemnim znanjem, bogatimi izkušnjami in njemu lastnim inženirskim pristopom je vpeljal poglobljen in eksakten način analiziranja in dokumentiranja pri konserviranju in restavriranju knjige, vse od najstarejših pergamentnih rokopisov do fotografskih albumov. Številni revolucionarni pristopi, ki se mlajši generaciji konservatorjev–restavratorjev zdijo povsem logični in naravni, so plod njegovih raziskav in uvedbe v redno konservatorsko-restavratorsko prakso.

 

V več kot 40-letni karieri se je prof. Clarkson posvetil predvsem študiju konserviranja in restavriranja knjige. Njegovo poučevanje, inovatorstvo in številni članki so močno vplivali na razumevanje restavriranja knjig v arhivih, knjižnicah in muzejih širom po svetu.

Njegov osrednji prispevek pa je vsekakor prekinitev »restavriranja« (prevezovanja) knjig na osnovi knjigoveške tradicije 19. in 20. stoletja oziroma uvedba strokovno in znanstveno utemeljenih principov konserviranja in restavriranja tudi na knjigo. Vzgojil je lepo število konservatorjev-restavratorjev, med njimi tudi nekaj v Sloveniji.

Plod izobraževanj pod vodstvom prof. Clarksona v Arhivu Republike Slovenije je predvsem drugačen pristop k restavriranju, zaščiti in razstavljanju knjig in ne na zadnje tudi prenos njegovega bogatega raziskovalnega in pedagoškega znanja ter praktičnih izkušenj na mlajše kolege.

 

 

dr. Jedert Vodopivec

vodja Centra za konserviranje knjig in papirja

Arhiv Republike Slovenije

Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana

Jedert.Vodopivec(at)gov.si

+386 1 24 14 206, +386 51 361 310