Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZALOŽBA ARHIVA RS

Založniška dejavnost je eno od pomembnejših delovnih področij Arhiva Republike Slovenije. Izdajanje publikacij v okviru javne službe arhivov izpostavlja 53. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA. Objavljanje arhivskih pripomočkov, kot so splošni in delni vodniki in inventarji, raznih študij o arhivskih virih in virov samih olajšuje uporabo in razumevanje vsebine arhivskega gradiva širokemu krogu uporabnikov. To pa je tudi v skladu s Kodeksom etike, sprejetim na XIII. mednarodnem arhivskem kongresu septembra 1996 v Pekingu, ki v 6. točki arhivistom nalaga prizadevanje za čim večjo dostopnost arhivskega gradiva. Svojo prvo publikacijo je Arhiv Republike Slovenije, takrat »Državni arhiv Ljudske Republike Slovenije«, izdal leta 1960, in sicer Splošni pregled fondov arhiva. Od tedaj je izšlo okrog 200 knjig, od obsežnih monografij do manj obsežnih razstavnih katalogov. Založniška dejavnost navsezadnje izpričuje raznovrstnost dela, ki ga opravljajo zaposleni v raznih sektorjih arhiva, v Slovenskem filmskem arhivu in v Centru za konserviranje in restavriranje. Posebno mesto med publikacijami imajo objave podatkov z evidentiranj gradiva, pomembnega za slovensko zgodovino, v arhivih zunaj meja naše države.   

 

Publikacije, ki jih lahko kupite v Arhivu Republike Slovenije najdete v ceniku.

 

Novejše publikacije so delno objavljene tudi v PDF formatu