Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRUGO

JERAJ, Mateja; MELIK, Jelka

Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim. Študija in prikaz procesa. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (2015). - 1039 str.

 

MELIK, Jelka

Osnove prava in pravne države za arhiviste / Jelka Melik. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (2011). - 188 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Zbirka Priročniki ; zv. 1).

 

RUSKO-slovenski odnosi v dokumentih (12. stol.- 1914) = Russko-slovenskie otnošenija v dokumentah (XII v. - 1914 g.). - Moskva : Ruska zvezna agencija za arhive, Ruski državni arhiv starih aktov, Institut za slavistiko Ruske akademije znanosti (2010). – (V sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije). - 653 str.

 

A. HALLERSTEIN - Liu Songling : the multicultural legacy of Jesuit wisdom and piety at the Qing dynasty court / edited by Mitja Saje. - Maribor : Association for Culture and Education Kibla ; Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2009). - 379 str.

 

ARHIVSKI depoji v Sloveniji / urednica Jedert Vodopivec. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2009). - 392 str.

 

KRANJSKI deželni privilegiji 1338 - 1736,  Predavanje v sklopu "Zgodbe z Ljubljanskega gradu" / Andrej Nared . - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2008). – 12 str.

 

ARHIVSKI predpisi v Republiki Sloveniji / urednik Vladimir Žumer. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2007). - 366 str.

 

POL stoletja : zbornik prispevkov ob 50. obletnici delovanja Centra za konserviranje in restavriranje Arhiva Republike Slovenije, in ob interdisciplinarnem posvetu Svetloba in kulturna dediščina ter katalog ob razstavi / urednica Jedert Vodopivec. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2006). - 163 str.

 

HOW do we visualize culture : representations of culture in the light of etnographic film = Kako vizualiziramo kulturo : reprezentacije kulture v luči etnografskega filma. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2006). - 160 str.

 

ELEKTRONSKI dokumenti : priročnik za arhiviste / pripravil Mednarodni arhivski svet, Komite za dokumente v elektronskem okolju ; prevodi iz angleškega jezika Sonja Jager in Natalija Glažar.  Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2006). - 99 str. 

 

KRIŽNAR, Franc
Zvonimir Ciglič - biti ustvarjalec : razmišljanja skladatelja, dirigenta, pedagoga in častnega doktorja glasbe Zvonimirja Cigliča v razgovorih s Francem Križnarjem. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2006). - 271 str.

MOREQ : model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov : specifikacija MoReq / prevodi iz angleškega jezika Natalija Glažar, Sonja Jager, Olga Pivk. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 96 str.

 

RAZSTAVLJANJE arhivskega in knjižničnega gradiva ter likovnih del na papirju : standardi materialnega varovanja : zbornik razprav = Exhibiting archival and library material and work of art on paper : standards in preservation : proceedings. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije = Archives of the Republic of Slovenija, (2004). – 224 str.

 

SPLOŠNO žensko društvo : 1901-1945 : od dobrih deklet do feministk / urednici Nataša Budna Kodričin Aleksandra Serše. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2003). - 575 str.

 

PREDPISI s področja arhivske dejavnosti v Sloveniji = Regulations governing archival activity in Slovenia / urednica Natalija Glažar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2001). - 143 str.

 

PRAVO, zgodovina, arhivi 1, Prispevki za zgodovino pravosodja / glavni urednik Jože Žontar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2000). - 299 str.

 

IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim = IFLA principles for the care and handling of library material / urednika slovenske izdaje Jedert Vodopivec in Jože Urbanija. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, (2000). - 122 str.

 

SLOVENSKI film in njegovo varovanje: 30 let Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije / uredniški odbor Lojz Tršan, Vladimir Sunčič, Vladimir Kološa. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1998). - 127 str.

  

SPLOŠNI mednarodni standardi za arhivsko popisovanje. Mednarodni standardi za arhivski zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva: pravnih osebah, fizičnih osebah in družinah / za objavo pripravila in prevedla Olga Pivk. - Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, (1998). - 74 str.

 

PRIROČNIK za strokovno obdelavo arhivskega gradiva pravosodnih organov od srede 18. stoletja do leta 1991. Del 1, Izbor zakonov in predpisov / glavni urednik Brane Kozina. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1997). - 279 str.    

 

KONSERVIRANJE knjig in papirja : zbornik razprav = Book and paper conservation : proceedings / urednici Jedert Vodopivec in Nataša Golob. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1997). - 364 str.     

 

REGISTRATURNI načrt za namestništvo in okrajna glavarstva na Kranjskem / za objavo pripravila in prevedla Olga Pivk. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1996). - 70 str.

 

HANDBÜCHER und Karten zur Verwaltungsstruktur in den Ländern Kärnten, Krain, Küstenland und Steiermark bis zum Jahre 1918 : ein historisch-bibliographischer Führer = Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerskido leta 1918 : zgodovinsko-bibliografski vodnik = Manuali e carte sulle strutture amministrative nelle province di Carinzia, Carniola, Litorale e Stiria fino al 1918 : guida storico-bibliografica / urednik Jože Žontar. - Graz [etc.] : Steiermärkisches Landesarchiv [etc.], (1988). - 375 str.