Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIROČNIKI IN KARTE O ORGANIZACIJSKI STRUKTURI DO 1918


NAVODILA ZA UPORABO BIBLIOGRAFIJEStani od 208-320


Bibliographie der Handbücher zur

Verwaltungsstruktur

Bibliografija priročnikov o organizacijski strukturi

Bibliografia dei manuali sulla struttura

amministrativa

 

ADELE BRANDI, UGO COVA, VINKO DEMŠAR, PIERPAOLO DORSI, GERNOT FOURNIER,

WILHELM WADL

 

str. 208-232

ALLGEMEINE HANDBÜCHER = SPLOŠNI PRIROČNIKI = REPERTORI GENERALI .....209

Staatshandbücher = Državni priročniki = Repertori statali ......209

Provinzialhandbücher = Deželni priročniki = Repertori provinciali ......213

Verwaltungsstrukturen verschiedener Bereiche in Kalendern, Adreßbüchern, Wegweisern

usw. = Organizacijske strukture različnih področij v koledarjih, adresarjih, vodnikih itd. =

Strutture amministrative dei diversi settori, contenute in calendari, indirizzari,

guide, ecc. ......221


str. 233-258   str. 258-282

HANDBÜCHER FÜR EINZELNE BEREICHE = PRIROČNIKI ZA POSAMEZNA PODROČJA = REPERTORI DI SINGOLI SETTORI .....233

 

Politische Behörden = Upravna oblastva = Autorità politiche ......233
Autonome Behörden = Avtonomna oblastva = Autorità autonome ......237
Gemeindeorgane der Landeshauptstädte = Občinski organi deželnih glavnih mest =
Organi comunali delle capitali provinciali ......238
Polizeibehrden = Policijska oblastva = Autorità di polizia ......239
Finanzbehörden = Finančna oblastva = Autorità finanziarie ......239
Bergbehörden = Rudarska oblastva = Autorità minerarie .....241
Seebehörden = Pomorska oblastva = Autorità marittime ......242
Justizbehörden = Pravosodna oblastva = Autorità giudiziarie ......243
Militar- und Landwehrbehörden = Vojaška oblastva in oblastva za deželno brambo = Autorita militari ed autorità di difesa territoriale .....245
Schulwesen = Šolstvo = Istruzione .....248
Sanitätswesen = Zdravstvo = Sanità .....256
Kirchen = Cerkve = Chiese .....258
Vereinswesen = Društva = Associazioni .....272
Wirtschaft = Gospodarstvo = Economia .....274
Eisenbahn, Schiffahrt, Post, Telegraph und Telephon = Železnica, plovba, pošta,
telegraf in telefon = Ferrovie, navigazione, poste, telegrafi e telefoni ....280


str. 283-292


str. 293-320

LANDESTOPOGRAPHIEN = DEŽELNE TOPOGRAFIJE = TOPOGRAFIE PROVI­NCIALI .....293