Skoči na vsebino

INVENTARJI

SUNČIČ, Vladimir
Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2015). - 317 str. ; 23 cm. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 8).

 

TRŠAN, Lojz

Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2010). - 334 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 7).

 

NEMANIČ, Ivan

Filmski zapisi Božidarja Jakca : 1929 - 55 / Ivan Nemanič. - 2. izdaja. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (20052). - 82 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 2).

 

NEMANIČ, Ivan

Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije / Ivan Nemanič. - 2., dopolnjena izdaja. - Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, (20022). - 298 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke; zv. 4).

 

REZEC – STIBILJ, Tatjana; SUNČIČ, Vladimir; TRŠAN, Lojz

Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije / Tatjana Rezec-Stibilj, Vladimir Sunčič, Lojz Tršan. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2002). - 322 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 6).

 

SUNČIČ, Vladimir

Komisije za agrarne operacije 1885-1918 in Komisar za odpravo občih užitkov v Trstu 1924-1954 / Vladimir Sunčič. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2002. - 372 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev ; zv. 5/4).

 

GOMBAČ, Metka; JERAJ, Mateja; OBLAK – ČARNI, Marija

FONDI in zbirke mladinskih organizacij v Arhivu Republike Slovenije : (1941-1965) / - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2000). - 415 str.: ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Arhivi družbenopolitičnih organizacij; zv. 2).

 

REZEC – STIBILJ, Tatjana; TRŠAN, Lojz

Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije / Tatjana Rezec-Stibilj, Lojz Tršan. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2000). - 295 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 5).

 

NEMANIČ, Ivan

Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije : dokumentarni, igrani in animirani filmi / Ivan Nemanič. - 2., dopolnjena izdaja, Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, (19982). - 575 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv.1).

 

NEMANIČ, Ivan

Filmsko gradivo Arhiva Republike Slovenije : 1905 - 1993 : dokumentarni, igrani in animirani film / Ivan Nemanič. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1998). - 298 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 4).

 

NEMANIČ, Ivan

Filmi Metoda in Milke Badjura : 1926 - 69 / Ivan Nemanič. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1994). - 150 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 3).

 

UMEK, Ema

Erbergi in dolski arhiv / Ema Umek. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1991 - 1992). – 562 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Graščinski arhivi ; zv. 5); Del 1; Del 2.

 

SUNČIČ, Vladimir

Komisije za agrarne operacije : 1885 - 1945 / Vladimir Sunčič. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1991 - 1994). - 1438 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev ; zv. 5); Del 1: A - K. – 1991; Del 2: L - So. – 1992; Del 3: Sp - Ž. – 1994.

 

NEMANIČ, Ivan

Filmski zapisi Božidarja Jakca : 1929 - 55 / Ivan Nemanič. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1989). - 77 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 2).

 

JERAJ, Mateja

Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije s predhodniki / Mateja Jeraj. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1988). - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Arhivi družbenopolitičnih organizacij ; zv. 1); Del 1: 1945 - 1949. - 392 str.

 

SMOLE, Majda

Vicedomski urad za Kranjsko : 13. stol. - 1747 / Majda Smole. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1985-1997). - 6 zv. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev ; zv. 4); Del 1: Cerkvene zadeve : Lit A - F. - 1985. - XV, 315 str.; Del 2: Cerkvene zadeve : Lit G. - 1988. - V, 458 str.; Del 3: Cerkvene zadeve : Lit I - K. - 1989. - 134 str.; Del 4: Cerkvene zadeve : Lit L. - 1994. - 481 str.; Del 5: Cerkvene zadeve : Lit M - R. - 1995. - 489 str.; Del 6: Cerkvene zadeve : Lit S - Z. - 1997. - 425 str.

 

PRINČIČ, Jože

Predsedstvo SNOS-a, Prezidij SNOS-a, Prezidij ustavodajne skupščine LRS 1944 - 1947 / Jože Prinčič. - Ljubljana : Arhiv RS Slovenije, (1982). – 74 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev ; zv. 3).

 

NEMANIČ, Ivan

Filmsko gradivo Arhiva SR Slovenije / Ivan Nemanič. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1982). - 762 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 1); Del 1: Dokumentarni film; Del 2: Igrani in animirani filmi.

 

KOLOŠA, Vladimir

Banski svet Dravske banovine : 1931 - 1941 / Vladimir Kološa. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1980). - 117 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev ; zv. 2).

 

SMOLE, Majda

Graščina Ribnica / Majda Smole. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1980). - 127 str. -

(Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Graščinski arhivi ; zv. 4).

 

SMOLE, Majda

Graščina Turn ob Ljubljanici / Majda Smole. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1980). - 110 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Graščinski arhivi ; zv. 3).

 

SMOLE, Majda

Graščina Šrajbarski turn / Majda Smole. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1980). - 156 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Graščinski arhivi ; zv. 2).

 

SMOLE, Majda

Graščina Škofja Loka / Majda Smole. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1980). - 100 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Graščinski arhivi ; zv. 1).

 

UMEK, Ema

Samostani Kostanjevica, Pleterje in Stična / Ema Umek. - Ljubljana : Arhiv Slovenije, (1974). - 253 str. - (Publikacije Arhiva Slovenije. Inventarji. Serija Samostanski arhivi ; zv. 1).

 

SMOLE, Majda

Glavni intendant Ilirskih provinc : Intendant v Trstu, Intendant za Istro, Intendant na Reki, Intendant za civilno Hrvatsko, Intendant za Dalmacijo, Subdelegat v Kopru : 1809 - 1813 / Majda Smole. - Ljubljana : Arhiv Slovenije, (1973). - 163 str . - (Publikacije Arhiva Slovenije. Inventarji. Serija Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev ; zv. 1).