Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INVENTARJI

SUNČIČ, Vladimir
Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2015). - 317 str. ; 23 cm. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 8).

 

TRŠAN, Lojz

Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2010). - 334 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 7).

 

NEMANIČ, Ivan

Filmski zapisi Božidarja Jakca : 1929 - 55 / Ivan Nemanič. - 2. izdaja. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (20052). - 82 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 2).

 

NEMANIČ, Ivan

Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije / Ivan Nemanič. - 2., dopolnjena izdaja. - Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, (20022). - 298 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke; zv. 4).

 

REZEC – STIBILJ, Tatjana; SUNČIČ, Vladimir; TRŠAN, Lojz

Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije / Tatjana Rezec-Stibilj, Vladimir Sunčič, Lojz Tršan. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2002). - 322 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 6).

 

SUNČIČ, Vladimir

Komisije za agrarne operacije 1885-1918 in Komisar za odpravo občih užitkov v Trstu 1924-1954 / Vladimir Sunčič. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2002. - 372 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev ; zv. 5/4).

 

GOMBAČ, Metka; JERAJ, Mateja; OBLAK – ČARNI, Marija

FONDI in zbirke mladinskih organizacij v Arhivu Republike Slovenije : (1941-1965) / - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2000). - 415 str.: ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Arhivi družbenopolitičnih organizacij; zv. 2).

 

REZEC – STIBILJ, Tatjana; TRŠAN, Lojz

Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije / Tatjana Rezec-Stibilj, Lojz Tršan. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2000). - 295 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 5).

 

NEMANIČ, Ivan

Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije : dokumentarni, igrani in animirani filmi / Ivan Nemanič. - 2., dopolnjena izdaja, Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, (19982). - 575 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv.1).

 

NEMANIČ, Ivan

Filmsko gradivo Arhiva Republike Slovenije : 1905 - 1993 : dokumentarni, igrani in animirani film / Ivan Nemanič. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1998). - 298 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 4).

 

NEMANIČ, Ivan

Filmi Metoda in Milke Badjura : 1926 - 69 / Ivan Nemanič. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1994). - 150 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 3).

 

UMEK, Ema

Erbergi in dolski arhiv / Ema Umek. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1991 - 1992). – 562 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Graščinski arhivi ; zv. 5); Del 1; Del 2.

 

SUNČIČ, Vladimir

Komisije za agrarne operacije : 1885 - 1945 / Vladimir Sunčič. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1991 - 1994). - 1438 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev ; zv. 5); Del 1: A - K. – 1991; Del 2: L - So. – 1992; Del 3: Sp - Ž. – 1994.

 

NEMANIČ, Ivan

Filmski zapisi Božidarja Jakca : 1929 - 55 / Ivan Nemanič. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1989). - 77 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 2).

 

JERAJ, Mateja

Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije s predhodniki / Mateja Jeraj. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1988). - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Arhivi družbenopolitičnih organizacij ; zv. 1); Del 1: 1945 - 1949. - 392 str.

 

SMOLE, Majda

Vicedomski urad za Kranjsko : 13. stol. - 1747 / Majda Smole. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1985-1997). - 6 zv. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev ; zv. 4); Del 1: Cerkvene zadeve : Lit A - F. - 1985. - XV, 315 str.; Del 2: Cerkvene zadeve : Lit G. - 1988. - V, 458 str.; Del 3: Cerkvene zadeve : Lit I - K. - 1989. - 134 str.; Del 4: Cerkvene zadeve : Lit L. - 1994. - 481 str.; Del 5: Cerkvene zadeve : Lit M - R. - 1995. - 489 str.; Del 6: Cerkvene zadeve : Lit S - Z. - 1997. - 425 str.

 

PRINČIČ, Jože

Predsedstvo SNOS-a, Prezidij SNOS-a, Prezidij ustavodajne skupščine LRS 1944 - 1947 / Jože Prinčič. - Ljubljana : Arhiv RS Slovenije, (1982). – 74 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev ; zv. 3).

 

NEMANIČ, Ivan

Filmsko gradivo Arhiva SR Slovenije / Ivan Nemanič. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1982). - 762 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 1); Del 1: Dokumentarni film; Del 2: Igrani in animirani filmi.

 

KOLOŠA, Vladimir

Banski svet Dravske banovine : 1931 - 1941 / Vladimir Kološa. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1980). - 117 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev ; zv. 2).

 

SMOLE, Majda

Graščina Ribnica / Majda Smole. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1980). - 127 str. -

(Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Graščinski arhivi ; zv. 4).

 

SMOLE, Majda

Graščina Turn ob Ljubljanici / Majda Smole. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1980). - 110 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Graščinski arhivi ; zv. 3).

 

SMOLE, Majda

Graščina Šrajbarski turn / Majda Smole. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1980). - 156 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Graščinski arhivi ; zv. 2).

 

SMOLE, Majda

Graščina Škofja Loka / Majda Smole. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1980). - 100 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Inventarji. Serija Graščinski arhivi ; zv. 1).

 

UMEK, Ema

Samostani Kostanjevica, Pleterje in Stična / Ema Umek. - Ljubljana : Arhiv Slovenije, (1974). - 253 str. - (Publikacije Arhiva Slovenije. Inventarji. Serija Samostanski arhivi ; zv. 1).

 

SMOLE, Majda

Glavni intendant Ilirskih provinc : Intendant v Trstu, Intendant za Istro, Intendant na Reki, Intendant za civilno Hrvatsko, Intendant za Dalmacijo, Subdelegat v Kopru : 1809 - 1813 / Majda Smole. - Ljubljana : Arhiv Slovenije, (1973). - 163 str . - (Publikacije Arhiva Slovenije. Inventarji. Serija Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev ; zv. 1).