Skoči na vsebino

OBJAVE VIROV

DOKUMENTI organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji. Knj. 12, Odloki, sklepi, okrožnice, navodila, proglasi najvišjih organov in organizacij 1942 - 1945 / pripravile Marjeta Adamič, Darinka Drnovšek, Metka Gombač, Marija Oblak Čarni. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2016). - 902 str.

 

LISTINE jezuitskega kolegija v Ljubljani : 1592 - 1751 / Jure Volčjak ; [prevod povzetka Alenka Hren ; fotografije Arhiv Republike Slovenije]. Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2014). - 127 str.

 

DOKUMENTI organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji. Knj. 11, zapisniki sej najvišjih organov in organizaciji 1942 - 1945,  pripravile Marjeta Adamič, Darinka Drnovšek, Metka Gombač, Marija Oblak Čarni. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2012). - 591 str.

 

DOKUMENTI organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji. Knj. 10, januar 1942 - september 1943 pripravile Marjeta Adamič, Darinka Drnovšek, Metka Gombač, Marija Oblak Čarni. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 631 str.

 

SERAŽIN, Helena

Poročila in risbe utrdb arhitekta Giovannija Pieronija. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2008). - 343 str. : ilustr.

 

NASTAJANJE Napoleonove Kranjske : korespondenca Françoisa-Marie Farguesa, francoskega intendanta za Kranjsko in Gorenjsko, 1809-1810 = Avènement de la Carniole Napoléonienne : correspondance de François-Marie Fargues, intendant français de Carniole et Haute-Carniole, 1809-1810 / [uredil / éditeur] Janez Šumrada ; Adrijan Kopitar ; [prevodi v francoščino / traductions en français Dominique Cochard]. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije = Archives de la République de Slovénie, (2004). – 489 str.

 

DOKUMENTI organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji. Knj. 9, Avgust - 8. september 1943 / pripravile Marjeta Adamič, Darinka Drnovšek, Metka Gombač, Marija Oblak Čarni. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2003). - 556 str.

 

SEJNI zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in deželnih vlad za Slovenijo : 1918 - 1921, 3. del: od 22. mar. 1920 do 9. jul. 1921 / za objavo pripravil Peter Ribnikar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2002). - 480 str.

 

DOKUMENTI organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji. Knj. 8, Julij 1943 / pripravile Marjeta Adamič, Darinka Drnovšek, Metka Gombač, Marija Oblak Čarni. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2001). - 497 str.

 

SEJNI zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in deželnih vlad za Slovenijo : 1918 - 1921, 2. del: od 28. feb. 1919 do 5. nov. 1919 / za objavo pripravil Peter Ribnikar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1999). - 426 str.    

   

SEJNI zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in deželnih vlad za Slovenijo : 1918 - 1921, 1. del: od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919 / za objavo pripravil Peter Ribnikar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1998). - 414 str.    

 

SLOVENIJA na vojaškem zemljevidu 1763 - 1787 = Josephinische Landesaufnahme 1763-1787 / vodja projekta, toponomija kart, indeks, redakcija Vincenc Rajšp ; transliteracija in prevod Majda Ficko, Marija Grabnar, Vladimir Kološa, Aleksandra Serše, Drago Trpin. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU : Arhiv Republike Slovenije, (1995 - 2001). - Zv. 1 - 7; Zv. 1: Opisi. Karte. – 1995. – 345 str., 19 zvd.  (južna in osrednja Dolenjska z Belo krajino); Zv. 2: Opisi. Karte. – 1996. – 328 str., 19 zvd.  (vzhodna Notranjska, Ljubljana, severna Dolenjska in Posavje); Zv. 3: Opisi. Karte. – 1997. – 436 str., 43 zvd.  (Primorska in zahodna Notranjska); Zv. 4: Opisi. Karte. – 1998. – 303 str., 21 zvd.  (Gorenjska); Zv. 5: Opisi. Karte. – 1999. – 498 str., 19 zvd.  (južna in zahodna Štajerska); Zv. 6: Opisi. Karte. – 2000. – 385 str., 23 zvd.  (Dravska dolina od Lavamünda/Labota do Maribora, vzhodni del nekdanje spodnje Štajerske); Zv. 7: Opisi. Karte. – 2001. – 132 str., 19 zvd.  (Prekmurje).    

 

VOŠNJAK, Bogumil

Dnevnik iz prve svetovne vojne / za objavo pripravil Vladimir Kološa. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1994). - 315 str.    

 

FISTER, Anton

Izbrani spisi. Knj. 4, Spomini / Anton Fister ; prev. Frane Jerman. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, (1998). - 177 str.    

 

FISTER, Anton

Izbrani spisi. Knj. 3, Govori o religiji / Anton Fister ; prev. Frane Jerman. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, (1992). - 218 str.    

 

VIZITACIJSKI zapisniki goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa 1752-1774. Zv 1., Vizitacijski zapisniki goriškega, tolminskega in devinskega arhidiakonata Goriške nadškofije 1750-1759 / Karel Mihael Attems ; a cura di Franc Kralj e Luigi Tavano. - Gorizia :  Istituto di storia sociale e religiosa et al., 1994. – CI, 742 str.  

 

VIZITACIJSKI zapisniki goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa 1752 - 1774. Zv. 2, Vizitacije Savinjskega arhidiakonata Goriške nadškofije 1751-1773 / Karel Mihael Attems ; ur. Anton Ožinger. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije et al., (1991). - 922 str.    

 

DEŽELNOZBORSKI spisi kranjskih stanov / pripravila Marija Verbič. - Ljubljana : Arhiv Socialistične republike Slovenije, (1980 - 1986). - 251 str. - (Publikacije Arhiva Socialistične republike Slovenije. Viri ; 1); Del 1: 1499 – 1515; Del 2: 1516 – 1519.     

 

*** 

 

EVIDENTIRANJE ARHIVSKEGA GRADIVA, KI JE IZVEN DRŽAVE TER ZADEVA SLOVENIJO IN SLOVENCE