Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBJAVE VIROV

DOKUMENTI organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji. Knj. 12, Odloki, sklepi, okrožnice, navodila, proglasi najvišjih organov in organizacij 1942 - 1945 / pripravile Marjeta Adamič, Darinka Drnovšek, Metka Gombač, Marija Oblak Čarni. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2016). - 902 str.

 

LISTINE jezuitskega kolegija v Ljubljani : 1592 - 1751 / Jure Volčjak ; [prevod povzetka Alenka Hren ; fotografije Arhiv Republike Slovenije]. Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2014). - 127 str.

 

DOKUMENTI organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji. Knj. 11, zapisniki sej najvišjih organov in organizaciji 1942 - 1945,  pripravile Marjeta Adamič, Darinka Drnovšek, Metka Gombač, Marija Oblak Čarni. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2012). - 591 str.

 

DOKUMENTI organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji. Knj. 10, januar 1942 - september 1943 pripravile Marjeta Adamič, Darinka Drnovšek, Metka Gombač, Marija Oblak Čarni. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 631 str.

 

SERAŽIN, Helena

Poročila in risbe utrdb arhitekta Giovannija Pieronija. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2008). - 343 str. : ilustr.

 

NASTAJANJE Napoleonove Kranjske : korespondenca Françoisa-Marie Farguesa, francoskega intendanta za Kranjsko in Gorenjsko, 1809-1810 = Avènement de la Carniole Napoléonienne : correspondance de François-Marie Fargues, intendant français de Carniole et Haute-Carniole, 1809-1810 / [uredil / éditeur] Janez Šumrada ; Adrijan Kopitar ; [prevodi v francoščino / traductions en français Dominique Cochard]. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije = Archives de la République de Slovénie, (2004). – 489 str.

 

DOKUMENTI organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji. Knj. 9, Avgust - 8. september 1943 / pripravile Marjeta Adamič, Darinka Drnovšek, Metka Gombač, Marija Oblak Čarni. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2003). - 556 str.

 

SEJNI zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in deželnih vlad za Slovenijo : 1918 - 1921, 3. del: od 22. mar. 1920 do 9. jul. 1921 / za objavo pripravil Peter Ribnikar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2002). - 480 str.

 

DOKUMENTI organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji. Knj. 8, Julij 1943 / pripravile Marjeta Adamič, Darinka Drnovšek, Metka Gombač, Marija Oblak Čarni. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2001). - 497 str.

 

SEJNI zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in deželnih vlad za Slovenijo : 1918 - 1921, 2. del: od 28. feb. 1919 do 5. nov. 1919 / za objavo pripravil Peter Ribnikar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1999). - 426 str.    

   

SEJNI zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in deželnih vlad za Slovenijo : 1918 - 1921, 1. del: od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919 / za objavo pripravil Peter Ribnikar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1998). - 414 str.    

 

SLOVENIJA na vojaškem zemljevidu 1763 - 1787 = Josephinische Landesaufnahme 1763-1787 / vodja projekta, toponomija kart, indeks, redakcija Vincenc Rajšp ; transliteracija in prevod Majda Ficko, Marija Grabnar, Vladimir Kološa, Aleksandra Serše, Drago Trpin. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU : Arhiv Republike Slovenije, (1995 - 2001). - Zv. 1 - 7; Zv. 1: Opisi. Karte. – 1995. – 345 str., 19 zvd.  (južna in osrednja Dolenjska z Belo krajino); Zv. 2: Opisi. Karte. – 1996. – 328 str., 19 zvd.  (vzhodna Notranjska, Ljubljana, severna Dolenjska in Posavje); Zv. 3: Opisi. Karte. – 1997. – 436 str., 43 zvd.  (Primorska in zahodna Notranjska); Zv. 4: Opisi. Karte. – 1998. – 303 str., 21 zvd.  (Gorenjska); Zv. 5: Opisi. Karte. – 1999. – 498 str., 19 zvd.  (južna in zahodna Štajerska); Zv. 6: Opisi. Karte. – 2000. – 385 str., 23 zvd.  (Dravska dolina od Lavamünda/Labota do Maribora, vzhodni del nekdanje spodnje Štajerske); Zv. 7: Opisi. Karte. – 2001. – 132 str., 19 zvd.  (Prekmurje).    

 

VOŠNJAK, Bogumil

Dnevnik iz prve svetovne vojne / za objavo pripravil Vladimir Kološa. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1994). - 315 str.    

 

FISTER, Anton

Izbrani spisi. Knj. 4, Spomini / Anton Fister ; prev. Frane Jerman. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, (1998). - 177 str.    

 

FISTER, Anton

Izbrani spisi. Knj. 3, Govori o religiji / Anton Fister ; prev. Frane Jerman. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, (1992). - 218 str.    

 

VIZITACIJSKI zapisniki goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa 1752-1774. Zv 1., Vizitacijski zapisniki goriškega, tolminskega in devinskega arhidiakonata Goriške nadškofije 1750-1759 / Karel Mihael Attems ; a cura di Franc Kralj e Luigi Tavano. - Gorizia :  Istituto di storia sociale e religiosa et al., 1994. – CI, 742 str.  

 

VIZITACIJSKI zapisniki goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa 1752 - 1774. Zv. 2, Vizitacije Savinjskega arhidiakonata Goriške nadškofije 1751-1773 / Karel Mihael Attems ; ur. Anton Ožinger. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije et al., (1991). - 922 str.    

 

DEŽELNOZBORSKI spisi kranjskih stanov / pripravila Marija Verbič. - Ljubljana : Arhiv Socialistične republike Slovenije, (1980 - 1986). - 251 str. - (Publikacije Arhiva Socialistične republike Slovenije. Viri ; 1); Del 1: 1499 – 1515; Del 2: 1516 – 1519.     

 

*** 

 

EVIDENTIRANJE ARHIVSKEGA GRADIVA, KI JE IZVEN DRŽAVE TER ZADEVA SLOVENIJO IN SLOVENCE