Skoči na vsebino

PREDSTAVITVE ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE (IZBOR)

 

MAL, Josip

Pomen in organizacija arhivov / Josip Mal

V: Dom in svet (1910). - str. 19 - 24.

 

MAL, Josip

Organizacija ljubljanskih arhivov / Josip Mal

V: Znanstveni vestnik 1, št. 1, (1934/35). - str. 3 - 6.

 

MAČEK, Jože

Osrednji državni arhiv Slovenije in njegovi problemi / Jože Maček

V: Zgodovinski časopis, I., (1947). - str. 160 - 162.

 

ŠKERL, France

O perečih problemih naših arhivov / France Škerl

V: Zgodovinski časopis, II.-III., (1949). - str. 165 - 177.

 

MAČEK, Jože, VILFAN, Sergij, ŽONTAR, Jože

Perspektive arhivske službe v Sloveniji / Jože Maček, Sergij Vilfan, Jože Žontar

V: Naši razgledi 13, (1964). - str. 371.

 

ŽONTAR, Jože

Deželni arhiv v Ljubljani pred 1918 / Jože Žontar

V: Kronika 16, (1968). - str. 151 - 160.

 

ŽONTAR, Jože

Načrti za ustanovitev državnega arhiva v Ljubljani pred 1. svetovno vojno / Jože Žontar

V: Kronika 17, (1969). - str. 24 - 27.

 

VILFAN, Sergij, ŽONTAR, Jože

Arhivi v Sloveniji / Sergij Vilfan, Jože Žontar

Arhivsko društvo Slovenije, (1970). - 64 str.

 

MAČEK, Jože

25 let Arhiva Slovenije / Jože Maček

V: Kronika 18, št. 3, (1970). - str. 175 - 177.

 

SMOLE, Majda

Zgodovina arhivistike in arhivske službe / Majda Smole

Arhivski priročnik 4, Arhivsko društvo Slovenije, (1976). - 172 str.

 

OBLAK ČARNI, Marija, UMEK, Ema

Načrtovanje in gradnja arhivske stavbe na primeru Arhiva SRS / Marija Oblak Čarni, Ema Umek

V: Sodobni arhivi '79, (1980). - 7 str.

 

KOMELJ, Milček, KOS, Janez, UMEK, Ema

Arhiv SR Slovenije in Gruberjeva palača / Milček Komelj, Janez Kos, Ema Umek

V: Kulturni in naravni spomeniki Slovenije; Zbirka vodnikov 119, (1982). - 30 str.

 

RIBNIKAR, Peter

Arhiv SR Slovenije / Peter Ribnikar

V: Enciklopedija Jugoslavije, 1. zvezek, A - Bis, (1983). - str. 269 - 270.

 

OBLAK ČARNI, Marija

Arhivska služba do leta 2000. - Kulturna skupnost Slovenije / Marija Oblak Čarni

V: Študije in gradiva 16, (1983). - str. 55 - 58.

 

UMEK, Ema

Arhiv SR Slovenije / Ema Umek

V: Enciklopedija Slovenije 1, (1987). - str. 119.

 

ŽONTAR, Jože

Archive in Jugoslawien / Jože Žontar

V: Scrinium 40, (1989). - str. 408 - 431.

 

OBLAK ČARNI, Marija

Arhivi v Sloveniji 1945 - 1950 / Marija Oblak Čarni

V: Arhivi 13, št. 1/2, (1990). - str. 83 - 92.

 

GRABNAR, Marija

Arhiv Republike Slovenije - Archives of the Republic of Slovenia / Marija Grabnar

V: Atlanti 1, (1992). - str. 129 - 131.

 

GRABNAR, Mojca

Arhiv Republike Slovenije / Mojca Grabnar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1993). - 38 str. : ilustr.

 

ŽONTAR, Jože

Petdeset let Arhiva Republike Slovenije / Žontar Jože

V: Arhivi 18, št. 1/2, (1995). - str. 119 - 120.

 

ŽUMER, Vladimir

Petdeset let Arhiva Republike Slovenije v luči družbenih sprememb nove slovenske države / Vladimir Žumer

V: Arhivi 18, št. 1/2 (1995). - str. 120 - 123.

 

ŽUMER, Vladimir

Varstvo arhivskega gradiva v Sloveniji v luči novega "Zakona o arhivskem gradivu in arhivih" s posebnim ozirom na Arhiv Republike Slovenije / Vladimir Žumer

V: Arhivi 20, št. 1/2 (1997). - str. 17 - 28.

 

ARHIV Republike Slovenije / urednik Gašper Šmid. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1995). - 23 str. : ilustr.

 

ARCHIVES of the Republic of Slovenia / editor Gašper Šmid. - Ljubljana : Archives of the Republic of Slovenia, (1995). - 23 str. : ilustr.

 

ARCHIV der Republik Slowenien / Redakteur Gašper Šmid. - Ljubljana : Archiv der Republik Slowenien, (1995). - 23 str. : ilustr.

 

SLOVENSKI filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije : 30 let : 1968-1998. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1998) (Predstavitvena videokaseta)

 

ARHIV Republike Slovenije / urednik Gašper Šmid. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1999). - 40 str. : ilustr. – I. in II. dopolnjena izdaja.

 

ARCHIVES of the Republic of Slovenia / editor Gašper Šmid. - Ljubljana : Archives of the Republic of Slovenia, (1999). - 40 str. : ilustr.

 

ARCHIV der Republik Slowenien / Redakteur Gašper Šmid. - Ljubljana : Archiv der Republik Slowenien, (1999). - 40 str. : ilustr.

 

ARHIV Republike Slovenije. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2002) (Predstavitvena videokaseta)

 

ARHIV Republike Slovenije. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2002) (Predstavitveni CD-ROM)

 

ARHIV Republike Slovenije / urednik Gašper Šmid. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2003). - 44 str. : ilustr. – III. dopolnjena izdaja.

 

ARCHIVES of the Republic of Slovenia / editor Gašper Šmid. - Ljubljana : Archives of the Republic of Slovenia, (2003). - 44 str. : ilustr.

 

ARHIV Republike Slovenije / urednik Gašper Šmid. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 44 str. : ilustr.

 

ARCHIVES of the Republic of Slovenia / editor Gašper Šmid. - Ljubljana : Archives of the Republic of Slovenia, (2005). - 44 str. : ilustr.