Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDSTAVITVE ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE (IZBOR)

 

MAL, Josip

Pomen in organizacija arhivov / Josip Mal

V: Dom in svet (1910). - str. 19 - 24.

 

MAL, Josip

Organizacija ljubljanskih arhivov / Josip Mal

V: Znanstveni vestnik 1, št. 1, (1934/35). - str. 3 - 6.

 

MAČEK, Jože

Osrednji državni arhiv Slovenije in njegovi problemi / Jože Maček

V: Zgodovinski časopis, I., (1947). - str. 160 - 162.

 

ŠKERL, France

O perečih problemih naših arhivov / France Škerl

V: Zgodovinski časopis, II.-III., (1949). - str. 165 - 177.

 

MAČEK, Jože, VILFAN, Sergij, ŽONTAR, Jože

Perspektive arhivske službe v Sloveniji / Jože Maček, Sergij Vilfan, Jože Žontar

V: Naši razgledi 13, (1964). - str. 371.

 

ŽONTAR, Jože

Deželni arhiv v Ljubljani pred 1918 / Jože Žontar

V: Kronika 16, (1968). - str. 151 - 160.

 

ŽONTAR, Jože

Načrti za ustanovitev državnega arhiva v Ljubljani pred 1. svetovno vojno / Jože Žontar

V: Kronika 17, (1969). - str. 24 - 27.

 

VILFAN, Sergij, ŽONTAR, Jože

Arhivi v Sloveniji / Sergij Vilfan, Jože Žontar

Arhivsko društvo Slovenije, (1970). - 64 str.

 

MAČEK, Jože

25 let Arhiva Slovenije / Jože Maček

V: Kronika 18, št. 3, (1970). - str. 175 - 177.

 

SMOLE, Majda

Zgodovina arhivistike in arhivske službe / Majda Smole

Arhivski priročnik 4, Arhivsko društvo Slovenije, (1976). - 172 str.

 

OBLAK ČARNI, Marija, UMEK, Ema

Načrtovanje in gradnja arhivske stavbe na primeru Arhiva SRS / Marija Oblak Čarni, Ema Umek

V: Sodobni arhivi '79, (1980). - 7 str.

 

KOMELJ, Milček, KOS, Janez, UMEK, Ema

Arhiv SR Slovenije in Gruberjeva palača / Milček Komelj, Janez Kos, Ema Umek

V: Kulturni in naravni spomeniki Slovenije; Zbirka vodnikov 119, (1982). - 30 str.

 

RIBNIKAR, Peter

Arhiv SR Slovenije / Peter Ribnikar

V: Enciklopedija Jugoslavije, 1. zvezek, A - Bis, (1983). - str. 269 - 270.

 

OBLAK ČARNI, Marija

Arhivska služba do leta 2000. - Kulturna skupnost Slovenije / Marija Oblak Čarni

V: Študije in gradiva 16, (1983). - str. 55 - 58.

 

UMEK, Ema

Arhiv SR Slovenije / Ema Umek

V: Enciklopedija Slovenije 1, (1987). - str. 119.

 

ŽONTAR, Jože

Archive in Jugoslawien / Jože Žontar

V: Scrinium 40, (1989). - str. 408 - 431.

 

OBLAK ČARNI, Marija

Arhivi v Sloveniji 1945 - 1950 / Marija Oblak Čarni

V: Arhivi 13, št. 1/2, (1990). - str. 83 - 92.

 

GRABNAR, Marija

Arhiv Republike Slovenije - Archives of the Republic of Slovenia / Marija Grabnar

V: Atlanti 1, (1992). - str. 129 - 131.

 

GRABNAR, Mojca

Arhiv Republike Slovenije / Mojca Grabnar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1993). - 38 str. : ilustr.

 

ŽONTAR, Jože

Petdeset let Arhiva Republike Slovenije / Žontar Jože

V: Arhivi 18, št. 1/2, (1995). - str. 119 - 120.

 

ŽUMER, Vladimir

Petdeset let Arhiva Republike Slovenije v luči družbenih sprememb nove slovenske države / Vladimir Žumer

V: Arhivi 18, št. 1/2 (1995). - str. 120 - 123.

 

ŽUMER, Vladimir

Varstvo arhivskega gradiva v Sloveniji v luči novega "Zakona o arhivskem gradivu in arhivih" s posebnim ozirom na Arhiv Republike Slovenije / Vladimir Žumer

V: Arhivi 20, št. 1/2 (1997). - str. 17 - 28.

 

ARHIV Republike Slovenije / urednik Gašper Šmid. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1995). - 23 str. : ilustr.

 

ARCHIVES of the Republic of Slovenia / editor Gašper Šmid. - Ljubljana : Archives of the Republic of Slovenia, (1995). - 23 str. : ilustr.

 

ARCHIV der Republik Slowenien / Redakteur Gašper Šmid. - Ljubljana : Archiv der Republik Slowenien, (1995). - 23 str. : ilustr.

 

SLOVENSKI filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije : 30 let : 1968-1998. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1998) (Predstavitvena videokaseta)

 

ARHIV Republike Slovenije / urednik Gašper Šmid. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1999). - 40 str. : ilustr. – I. in II. dopolnjena izdaja.

 

ARCHIVES of the Republic of Slovenia / editor Gašper Šmid. - Ljubljana : Archives of the Republic of Slovenia, (1999). - 40 str. : ilustr.

 

ARCHIV der Republik Slowenien / Redakteur Gašper Šmid. - Ljubljana : Archiv der Republik Slowenien, (1999). - 40 str. : ilustr.

 

ARHIV Republike Slovenije. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2002) (Predstavitvena videokaseta)

 

ARHIV Republike Slovenije. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2002) (Predstavitveni CD-ROM)

 

ARHIV Republike Slovenije / urednik Gašper Šmid. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2003). - 44 str. : ilustr. – III. dopolnjena izdaja.

 

ARCHIVES of the Republic of Slovenia / editor Gašper Šmid. - Ljubljana : Archives of the Republic of Slovenia, (2003). - 44 str. : ilustr.

 

ARHIV Republike Slovenije / urednik Gašper Šmid. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 44 str. : ilustr.

 

ARCHIVES of the Republic of Slovenia / editor Gašper Šmid. - Ljubljana : Archives of the Republic of Slovenia, (2005). - 44 str. : ilustr.