Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAZSTAVNI KATALOGI

ARHIVI - ZAKLADNICE SPOMINA / uredil Andrej Nared. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (etc.), 2014. - 534 str.

 

KRAINISCHE Landesprivilegien (Landhandfesten) : 1338-1736. - Katalogredaktion Andrej Nared, Jure Volčjak. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 20132. - 11 str. - (Kataloge ; Bd. 36)

 

SLOVENCI v Londonu 1991-1994 : delovanje civilne družbe v podporo slovenskih samostojnosti : Slovenski krizni center in glasilo the Slovenian Newsletter / Jana Valenčič ; Miha Dobrin. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije ; Portorož : IKS ; London : The Slovenian Newsletter, 2011. - 72 str. - (Katalogi ; zv. 35)

 

Milijon 289 tisoč 369 : 20. obletnica plebiscita za samostojno Slovenijo / Razstava Arhiva Republike Slovenije ob 20. obletnici plebiscita za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo, Cankarjev dom, 24. december 2010 - 19.januar 2011 / avtorja kataloga Alenka Starman in Jernej Križaj. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2010. - 51 str. - (Katalogi ; zv. 34)

 

KRAINISCHE Landesprivilegien (Landhandfesten) : 1338-1736 / Katalogredaktion Andrej Nared, Jure Volčjak. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2010. - 11 str. - (Kataloge ; Bd. 33)


SLOVENSKA mesta skozi čas : razstava Arhive Republike Slovenije / Vladimir Kološa, Andrej Nared. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2008. - 44 str. - (Katalogi ; zv. 32)

 

KRANJSKI deželni privilegiji : razstava Arhiva Republike Slovenije : Narodna galerija, Galerija Narodni dom, 3. april - 4. maj 2008, Peterokotni stolp Ljubljanskega gradu, 3.-29. april 2008 / uredila Andrej Nared, Jure Volčjak ; avtor uvodnih razprav Andrej Nared ; avtor kataloga dokumentov Jure Volčjak. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2008. - 159 str. - (Katalogi ; zv. 31)

 

SLOWENISCHE Städte durch die Zeit = Slovenska mesta skozi čas : razstava Arhive Republike Slovenije, Bern, März 2008 / Vladimir Kološa, Andrej Nared. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2008. - 44 str. - (Kataloge ; Bd. 30)

 

SLOWENISCHE Städte durch die Zeit = Slovenska mesta skozi čas : razstava Arhive Republike Slovenije, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, Herbst 2007 / Vladimir Kološa, Andrej Nared. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2007. - 44 str. - (Kataloge ; Bd. 29)

 

POL STOLETJA : [zbornik prispevkov ob 50. obletnici delovanja Centra za konserviranje in restavriranje Arhiva Republike Slovenije in Interdisciplinarnem posvetu Svetloba in kulturna dediščina in katalog ob razstavi] / uredila Jedert Vodopivec. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2006). - 120 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Zbornik in katalog. Katalogi ; zv. 28)

 

SLOVENCI v Londonu 1991-1994 : kronika delovanja civilne družbe v času osamosvajanja ; Slovenski krizni center in glasilo Slovenian Newsletter = Slovenians in London 1991-1994 : a chronicle of grass-roots activities for Slovenian Independence ; the Slovenian Crisis Centre and the Slovenian Newsletter : ob razstavi in predaji gradiva v Arhiv RS / Jana Valenčič in Miha Dobrin. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2006). - 224 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 27)

 

SLOWENISCHE Städte durch die Zeit = Slovenska mesta skozi čas : razstava Arhive Republike Slovenije, Österreichisches Staatsarchiv Wien Mai-Juli 2006 / Vladimir Kološa, Andrej Nared. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2006. - 44 str. - (Kataloge ; Bd. 26)

 

NAROD naš dokaze hrani : stare dopisnice / zbral in uredil Milan Škrabec. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 120 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 25)

 

GABRIJEL Gruber S. J. : 1740-1805 : 200 let / avtorji kataloga Aleksandra Serše et al. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 106 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 24)

 

Slovenska mesta skozi čas = Slovene towns through time/ izbor gradiva in teksti Vladimir Kološa, Andrej Nared. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 271 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 23) 

DZIEJE słoweńskich miast : wystava Archiwum Republiki Słowenii : Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Warszawa, 12-26 października 2004 r. = Slovenska mesta skozi čas : razstava Arhiva Republike Slovenije / [priprava kataloga Vladimir Kološa, Andrej Nared ; prevodi Hanna Trojanowska, Marija Vera Erjavec - angleško]. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2004). – 44 str. - (Publikacije Arhiva Slovenije. Katalogi ; zv. 22)

 

LISTINE imenovanj ljubljanskih škofov : kratki življenjepisi ljubljanskih (nad)škofov in pomožnih škofov ob razstavi listin ARS in NŠAL / priprava razstave in kataloga Jure Volčjak ; fotografije Borut Jurca. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2004). – 68 str. – (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 21)

 

SLOVENEČKITE gradovi niz vremeto : izložba na Arhivot na Republika Slovenija, Muzej na grad Skopje, 7-21 april 2004 = Slovenska mesta skozi čas : razstava Arhiva Republike Slovenije / priprava kataloga Vladimir Kološa, Andrej Nared ; prevodi Alenka Lape. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2004). - 44 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 20)

 

SILUOWENNIYA chengshi de bianqian : Siluowenniya Gongheguo Guojiadanganju de zhanlan = Slovenska mesta skozi čas : razstava Arhiva Republike Slovenije / priprava kataloga Vladimir Kološa, Andrej Nared ; prevodi Mitja Saje, Wang Huiqin. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2003). - 43 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 19)

  

OD sanj do resničnosti : razvoj slovenske državnosti : Arhiv Republike Slovenije, razstava od 24. maja do 25. junija 2001 / avtorji France M. Dolinar et al. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2001). - 291 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 18)

 

ŽIGA Herberstein, odkritelj Rusije : 16. stoletje v Rusiji in slovenskih deželah : razstava Arhiva Republike Slovenije, Federalne arhivske službe Rusije in Ruskega državnega arhiva starih aktov / uredniki Vladimir Kološa, Andrej Nared, Drago Trpin. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1999). - 119 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 17)

 

WRITING and image : preservation, conservation, restoration : exhibition organised by the Archives of the Republic of Slovenia on the 40th anniversary of the Central Slovene Conservation Workshop for Parchment and Paper / exhibition and catalogue created and edited by Jedert Vodopivec and Nataša Golob. - Ljubljana : Archives of the Republic of Slovenia, (1997). - 83 pp. : ill. - (Publications of the Archives of the Republic of Slovenia. Catalogues ; vol. 15).

 

SLOVENIJA v papeških listinah = Slovenia in papal documents : razstava Arhiva Republike Slovenije v Narodni galeriji v Ljubljani od 8. do 30. maja 1996 / strokovna priprava razstave in kataloga France M. Dolinar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1996). - 191 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 16).

 

ZAPIS in podoba : ohranjanje, obnavljanje, oživljanje : razstava Arhiva Republike Slovenije ob 40-letnici osrednje slovenske konservatorsko-restavratorske delavnice za papir in pergament / strokovna priprava razstave in kataloga Jedert Vodopivec in Nataša Golob. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1996). - 92 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 15).

 

FILMSKA ustvarjalnost Metoda in Milke Badjura : 1926 - 69 : razstava Arhiva Republike Slovenije ob 100-letnici prve filmske predstave bratov Lumiere in 80-letnici slovenskega filma / strokovna priprava razstave in kataloga Ivan Nemanič. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1995). - 91 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 14).

 

SAMOSTANI v srednjeveških listinah na Slovenskem = Die Klöster in den mittelalterlichen Urkunden in Slowenien / strokovna priprava razstave in zasnova kataloga France M. Dolinar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1993). - 251 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 13).

 

TRST med Vzhodom in Zahodom : politično življenje v Trstu in coni A Julijske krajine leta 1946 / razstavo in katalog pripravila Nevenka Troha. - Ljubljana Arhiv Republike Slovenije, (1992). - 85 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 12).

 

FILMSKI obzornik - zrcalo časa : 1946 - 1951 / strokovna priprava razstave in kataloga Ivan Nemanič in Alja Ljubič. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1991). - 10 str., 48 slik. pril. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 11).

 

ROKOPISI Arhiva Republike Slovenije / razstavo in katalog pripravili France M. Dolinar, Vladimir Kološa in Drago Trpin. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1990). - 52 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 10).

 

NAŠ rod si bil je ustvaril sen o domu zlat --- : boj za združitev Slovencev 1919 -

1920 / razstavo in katalog pripravil Vladimir Kološa. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1990). - 55 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Katalogi ; zv. 9).

 

IMELI so dve domovini : razstava Arhiva SR Slovenije / katalog pripravili France M. Dolinar, Marija Grabnar, Vladimir Kološa in Drago Trpin. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1988). - 96 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Katalogi ; zv. 8).

 

ODSEVI reformacijskega gibanja v dokumentih Arhiva SR Slovenije / razstavo in katalog pripravili Vladimir Kološa, Peter Ribnikar, Drago Trpin in Ema Umek. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1987). - 100 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Katalogi ; zv. 7).

 

ZAKLADI Arhiva SR Slovenije : razstava ob odprtju mikrofilmskega laboratorija : Ljubljana 23. decembra 1986 / razstavo in katalog pripravili Majda Ficko, Marija Grabnar in Saša Serše. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1986). - 23 str.

 

ARHIV SR Slovenije : 1945 - 1985 : razstava ob 40-letnici samostojnega delovanja / razstavo in katalog pripravil Vladimir Kološa. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1985). - 31 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Katalogi ; zv. 6).

 

KONSERVATORSKO-restavratorska dejavnost v Arhivu SR Slovenije : razstava ob dnevu arhivov 20. oktobru / pripravila Jedert Vodopivec in Marjan Dobernik. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1984). - 25 str.

 

PRIDOBITVE Arhiva SR Slovenije : 1981 - 1982 : razstava ob dnevu arhivov 20. oktobru / pripravili Marija Grabnar, Majda Kocmur, Vladimir Kološa, Peter Ribnikar in Saša Serše. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1983). - 30 str.

 

IZ roda v rod : pričevanja o slovenskem jeziku : razstava Arhiva SR Slovenije / pripravili Vladimir Kološa, Peter Ribnikar in Ema Umek. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1982). - 79 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Katalogi ; zv. 5).

 

KOMUNISTIČNA partija v Sloveniji 1919 - 1941 : po dokumentih državne uprave v Arhivu SR Slovenije : razstava Arhiva SR Slovenije v počastitev 60 letnice ustanovitve KPJ / pripravili Vladimir Kološa, Jože Prinčič in Peter Ribnikar. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1979). - 46 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Katalogi ; zv. 4).

 

IVAN Cankar in delavsko gibanje / pripravila Ema Umek in Janez Kos. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1976). - 44 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Katalogi ; zv. 3).

 

NACIONALNI in socialni programi pri Slovencih : razstava Arhiva SR Slovenije v počastitev 30 letnice zmage revolucije in osvoboditve ter 30 letnice svojega delovanja v svobodi / pripravili Janez Kos, Ivan Nemanič, Marija Oblak - Čarni, Peter Ribnikar, Majda Smole in Ema Umek . - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1975). - 91 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Katalogi ; zv. 2).

 

SLOVENŠČINA v dokumentih skozi stoletja : razstava ob 25-letnici samostojnega delovanja Arhiva Slovenije : Ljubljana, 8. do 17. februarja 1971 / sestavili in pripravili besedila za objavo Janez Kos, Ivan Nemanič, Peter Ribnikar, Majda Smole, Ema Umek in Marija Verbič. - Ljubljana : Arhiv Slovenije, (1971). - 40 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Katalogi ; zv. 1).