Skoči na vsebino

RAZSTAVNI KATALOGI

ARHIVI - ZAKLADNICE SPOMINA / uredil Andrej Nared. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (etc.), 2014. - 534 str.

 

KRAINISCHE Landesprivilegien (Landhandfesten) : 1338-1736. - Katalogredaktion Andrej Nared, Jure Volčjak. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 20132. - 11 str. - (Kataloge ; Bd. 36)

 

SLOVENCI v Londonu 1991-1994 : delovanje civilne družbe v podporo slovenskih samostojnosti : Slovenski krizni center in glasilo the Slovenian Newsletter / Jana Valenčič ; Miha Dobrin. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije ; Portorož : IKS ; London : The Slovenian Newsletter, 2011. - 72 str. - (Katalogi ; zv. 35)

 

Milijon 289 tisoč 369 : 20. obletnica plebiscita za samostojno Slovenijo / Razstava Arhiva Republike Slovenije ob 20. obletnici plebiscita za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo, Cankarjev dom, 24. december 2010 - 19.januar 2011 / avtorja kataloga Alenka Starman in Jernej Križaj. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2010. - 51 str. - (Katalogi ; zv. 34)

 

KRAINISCHE Landesprivilegien (Landhandfesten) : 1338-1736 / Katalogredaktion Andrej Nared, Jure Volčjak. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2010. - 11 str. - (Kataloge ; Bd. 33)


SLOVENSKA mesta skozi čas : razstava Arhive Republike Slovenije / Vladimir Kološa, Andrej Nared. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2008. - 44 str. - (Katalogi ; zv. 32)

 

KRANJSKI deželni privilegiji : razstava Arhiva Republike Slovenije : Narodna galerija, Galerija Narodni dom, 3. april - 4. maj 2008, Peterokotni stolp Ljubljanskega gradu, 3.-29. april 2008 / uredila Andrej Nared, Jure Volčjak ; avtor uvodnih razprav Andrej Nared ; avtor kataloga dokumentov Jure Volčjak. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2008. - 159 str. - (Katalogi ; zv. 31)

 

SLOWENISCHE Städte durch die Zeit = Slovenska mesta skozi čas : razstava Arhive Republike Slovenije, Bern, März 2008 / Vladimir Kološa, Andrej Nared. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2008. - 44 str. - (Kataloge ; Bd. 30)

 

SLOWENISCHE Städte durch die Zeit = Slovenska mesta skozi čas : razstava Arhive Republike Slovenije, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, Herbst 2007 / Vladimir Kološa, Andrej Nared. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2007. - 44 str. - (Kataloge ; Bd. 29)

 

POL STOLETJA : [zbornik prispevkov ob 50. obletnici delovanja Centra za konserviranje in restavriranje Arhiva Republike Slovenije in Interdisciplinarnem posvetu Svetloba in kulturna dediščina in katalog ob razstavi] / uredila Jedert Vodopivec. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2006). - 120 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Zbornik in katalog. Katalogi ; zv. 28)

 

SLOVENCI v Londonu 1991-1994 : kronika delovanja civilne družbe v času osamosvajanja ; Slovenski krizni center in glasilo Slovenian Newsletter = Slovenians in London 1991-1994 : a chronicle of grass-roots activities for Slovenian Independence ; the Slovenian Crisis Centre and the Slovenian Newsletter : ob razstavi in predaji gradiva v Arhiv RS / Jana Valenčič in Miha Dobrin. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2006). - 224 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 27)

 

SLOWENISCHE Städte durch die Zeit = Slovenska mesta skozi čas : razstava Arhive Republike Slovenije, Österreichisches Staatsarchiv Wien Mai-Juli 2006 / Vladimir Kološa, Andrej Nared. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2006. - 44 str. - (Kataloge ; Bd. 26)

 

NAROD naš dokaze hrani : stare dopisnice / zbral in uredil Milan Škrabec. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 120 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 25)

 

GABRIJEL Gruber S. J. : 1740-1805 : 200 let / avtorji kataloga Aleksandra Serše et al. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 106 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 24)

 

Slovenska mesta skozi čas = Slovene towns through time/ izbor gradiva in teksti Vladimir Kološa, Andrej Nared. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 271 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 23) 

DZIEJE słoweńskich miast : wystava Archiwum Republiki Słowenii : Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Warszawa, 12-26 października 2004 r. = Slovenska mesta skozi čas : razstava Arhiva Republike Slovenije / [priprava kataloga Vladimir Kološa, Andrej Nared ; prevodi Hanna Trojanowska, Marija Vera Erjavec - angleško]. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2004). – 44 str. - (Publikacije Arhiva Slovenije. Katalogi ; zv. 22)

 

LISTINE imenovanj ljubljanskih škofov : kratki življenjepisi ljubljanskih (nad)škofov in pomožnih škofov ob razstavi listin ARS in NŠAL / priprava razstave in kataloga Jure Volčjak ; fotografije Borut Jurca. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2004). – 68 str. – (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 21)

 

SLOVENEČKITE gradovi niz vremeto : izložba na Arhivot na Republika Slovenija, Muzej na grad Skopje, 7-21 april 2004 = Slovenska mesta skozi čas : razstava Arhiva Republike Slovenije / priprava kataloga Vladimir Kološa, Andrej Nared ; prevodi Alenka Lape. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2004). - 44 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 20)

 

SILUOWENNIYA chengshi de bianqian : Siluowenniya Gongheguo Guojiadanganju de zhanlan = Slovenska mesta skozi čas : razstava Arhiva Republike Slovenije / priprava kataloga Vladimir Kološa, Andrej Nared ; prevodi Mitja Saje, Wang Huiqin. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2003). - 43 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 19)

  

OD sanj do resničnosti : razvoj slovenske državnosti : Arhiv Republike Slovenije, razstava od 24. maja do 25. junija 2001 / avtorji France M. Dolinar et al. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2001). - 291 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 18)

 

ŽIGA Herberstein, odkritelj Rusije : 16. stoletje v Rusiji in slovenskih deželah : razstava Arhiva Republike Slovenije, Federalne arhivske službe Rusije in Ruskega državnega arhiva starih aktov / uredniki Vladimir Kološa, Andrej Nared, Drago Trpin. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1999). - 119 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 17)

 

WRITING and image : preservation, conservation, restoration : exhibition organised by the Archives of the Republic of Slovenia on the 40th anniversary of the Central Slovene Conservation Workshop for Parchment and Paper / exhibition and catalogue created and edited by Jedert Vodopivec and Nataša Golob. - Ljubljana : Archives of the Republic of Slovenia, (1997). - 83 pp. : ill. - (Publications of the Archives of the Republic of Slovenia. Catalogues ; vol. 15).

 

SLOVENIJA v papeških listinah = Slovenia in papal documents : razstava Arhiva Republike Slovenije v Narodni galeriji v Ljubljani od 8. do 30. maja 1996 / strokovna priprava razstave in kataloga France M. Dolinar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1996). - 191 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 16).

 

ZAPIS in podoba : ohranjanje, obnavljanje, oživljanje : razstava Arhiva Republike Slovenije ob 40-letnici osrednje slovenske konservatorsko-restavratorske delavnice za papir in pergament / strokovna priprava razstave in kataloga Jedert Vodopivec in Nataša Golob. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1996). - 92 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 15).

 

FILMSKA ustvarjalnost Metoda in Milke Badjura : 1926 - 69 : razstava Arhiva Republike Slovenije ob 100-letnici prve filmske predstave bratov Lumiere in 80-letnici slovenskega filma / strokovna priprava razstave in kataloga Ivan Nemanič. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1995). - 91 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 14).

 

SAMOSTANI v srednjeveških listinah na Slovenskem = Die Klöster in den mittelalterlichen Urkunden in Slowenien / strokovna priprava razstave in zasnova kataloga France M. Dolinar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1993). - 251 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 13).

 

TRST med Vzhodom in Zahodom : politično življenje v Trstu in coni A Julijske krajine leta 1946 / razstavo in katalog pripravila Nevenka Troha. - Ljubljana Arhiv Republike Slovenije, (1992). - 85 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 12).

 

FILMSKI obzornik - zrcalo časa : 1946 - 1951 / strokovna priprava razstave in kataloga Ivan Nemanič in Alja Ljubič. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1991). - 10 str., 48 slik. pril. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 11).

 

ROKOPISI Arhiva Republike Slovenije / razstavo in katalog pripravili France M. Dolinar, Vladimir Kološa in Drago Trpin. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1990). - 52 str. : ilustr. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi ; zv. 10).

 

NAŠ rod si bil je ustvaril sen o domu zlat --- : boj za združitev Slovencev 1919 -

1920 / razstavo in katalog pripravil Vladimir Kološa. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1990). - 55 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Katalogi ; zv. 9).

 

IMELI so dve domovini : razstava Arhiva SR Slovenije / katalog pripravili France M. Dolinar, Marija Grabnar, Vladimir Kološa in Drago Trpin. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1988). - 96 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Katalogi ; zv. 8).

 

ODSEVI reformacijskega gibanja v dokumentih Arhiva SR Slovenije / razstavo in katalog pripravili Vladimir Kološa, Peter Ribnikar, Drago Trpin in Ema Umek. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1987). - 100 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Katalogi ; zv. 7).

 

ZAKLADI Arhiva SR Slovenije : razstava ob odprtju mikrofilmskega laboratorija : Ljubljana 23. decembra 1986 / razstavo in katalog pripravili Majda Ficko, Marija Grabnar in Saša Serše. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1986). - 23 str.

 

ARHIV SR Slovenije : 1945 - 1985 : razstava ob 40-letnici samostojnega delovanja / razstavo in katalog pripravil Vladimir Kološa. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1985). - 31 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Katalogi ; zv. 6).

 

KONSERVATORSKO-restavratorska dejavnost v Arhivu SR Slovenije : razstava ob dnevu arhivov 20. oktobru / pripravila Jedert Vodopivec in Marjan Dobernik. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1984). - 25 str.

 

PRIDOBITVE Arhiva SR Slovenije : 1981 - 1982 : razstava ob dnevu arhivov 20. oktobru / pripravili Marija Grabnar, Majda Kocmur, Vladimir Kološa, Peter Ribnikar in Saša Serše. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1983). - 30 str.

 

IZ roda v rod : pričevanja o slovenskem jeziku : razstava Arhiva SR Slovenije / pripravili Vladimir Kološa, Peter Ribnikar in Ema Umek. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1982). - 79 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Katalogi ; zv. 5).

 

KOMUNISTIČNA partija v Sloveniji 1919 - 1941 : po dokumentih državne uprave v Arhivu SR Slovenije : razstava Arhiva SR Slovenije v počastitev 60 letnice ustanovitve KPJ / pripravili Vladimir Kološa, Jože Prinčič in Peter Ribnikar. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1979). - 46 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Katalogi ; zv. 4).

 

IVAN Cankar in delavsko gibanje / pripravila Ema Umek in Janez Kos. - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1976). - 44 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Katalogi ; zv. 3).

 

NACIONALNI in socialni programi pri Slovencih : razstava Arhiva SR Slovenije v počastitev 30 letnice zmage revolucije in osvoboditve ter 30 letnice svojega delovanja v svobodi / pripravili Janez Kos, Ivan Nemanič, Marija Oblak - Čarni, Peter Ribnikar, Majda Smole in Ema Umek . - Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, (1975). - 91 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Katalogi ; zv. 2).

 

SLOVENŠČINA v dokumentih skozi stoletja : razstava ob 25-letnici samostojnega delovanja Arhiva Slovenije : Ljubljana, 8. do 17. februarja 1971 / sestavili in pripravili besedila za objavo Janez Kos, Ivan Nemanič, Peter Ribnikar, Majda Smole, Ema Umek in Marija Verbič. - Ljubljana : Arhiv Slovenije, (1971). - 40 str. - (Publikacije Arhiva SR Slovenije. Katalogi ; zv. 1).