Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VODNIKI

 

VODNIK po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne / uredil Jure Volčjak. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (etc.), 2017. - 623 str.

 

VODNIK po urbarjih Arhiva Republike Slovenije. Zv. 3, Urbarji Ljubljanske in Novomeške kresije v fonduTerezijanski kataster za Kranjsko. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2013. - 554 str.

 

VODNIK po urbarjih Arhiva Republike Slovenije. Zv. 2, Urbarji v upravnih in rodbinskih fondih ter v delu fonda Terezijanski kataster za Kranjsko / popisali Danijela Juričić Čargo, Lilijana Žnidaršič Golec. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2009). - 374 str.

 

VODNIK po arhivskem gradivu Studia slovenica / pripravila Andreja Klasinc Škofljanec. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (20062). - 208 str.

 

NAPOLÉON et son administration en Adriatique orientale et dans les Alpes de l'Est 1806-1814: guide des sources = Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806-1814 : arhivski vodič = Napoleon e la sua amministrazione sulla sponda orientale dell'Adriatico e nelle Alpi orientali 1806-1814 : guida alle fonti = Napoleon und seine Verwaltung im östlichen Adria- und Alpenraum 1806-1814 : ein Führer zu den Quellen = Napoleon in njegova uprava ob vzhodnem Jadranu in na ozemlju vzhodnih Alp 1806-1814 : arhivski vodnik = Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806-1814 : vodič kroz arhivsku građu / uredila Josip Kolanović, Janez Šumrada. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2005. - 1078 str.

 

VODNIK po arhivskem gradivu Studia slovenica / pripravila Andreja Klasinc Škofljanec. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 148 str.

 

VODNIK po urbarjih Arhiva Republike Slovenije. Zv. 1, Urbarji v Zbirki urbarjev in fondih zemljiških gospostev / popisali Danijela Juričić Čargo, Lilijana Žnidaršič Golec. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 326 str. : ilustr.

 

VODNIK po fondih in zbirkah Arhiva Republike Slovenije / glavni urednik Vladimir Kološa, odgovorni urednik Vladimir Žumer. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 1999. – 3 knjige (680, 520, 464 str.), CD-ROM. 

 

ARHIVSKI fondi in zbirke v arhivih in arhivskih oddelkih v SFRJ, SR Slovenija / glavni in odgovorni urednik Sredoje Lalić. - Beograd : Zveza arhivskih delavcev Jugoslavije, (1984). - Str. 27 - 74.

 

VODNIK po župnijskih arhivih na območju SR Slovenije / uredila Ema Umek in Janez Kos. – Ljubljana : Skupnost arhivov Slovenije, 1975. – 2 zv. (XXII, 750 str). – (Vodniki / Skupnost arhivov Slovenije, zv. 2)

 

VODNIK po matičnih knjigah za območje SR Slovenije / uredila Ema Umek in Janez Kos. – Ljubljana : Skupnost arhivov Slovenije, (1972-1974). – 3 zv. (1379 str.) – (Vodniki / Skupnost arhivov Slovenije; zv. 1), 2 karti

 

VODNIK po arhivih Slovenije., redaktor in urednik Jože Žontar. - Ljubljana : Društvo arhivarjev Slovenije, (1965). - Str. 37 - 70.

 

SPLOŠNI pregled fondov Državnega arhiva LRS / sestavil delovni kolektiv ustanove. - Ljubljana : Državni arhiv LRS, (1960). - 171 str.

 

SPLOŠNI inventar Državnega arhiva LR Slovenije v Ljubljani / objavila Marija Verbič

V: Arhivist 5, št. 1, (1955), Dodatek III. - str. XLVIII - LII.