Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZNANSTVENE MONOGRAFIJE

GOLOB, Nataša

Srednjeveški rokopisi in rokopisni fragmenti : Arhiv Republike Slovenije. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti : Arhiv Republike Slovenije, (2018). - 291 str.

 

ŠUMRADA, Janez, KOPITAR, Adrijan
Kranjski Janezi, Napoleonovi soldati : francoski vojaški nabor v ilirski provinci Kranjski, 1812-1813 = Slovènes, soldats de Napoléon : conscription française dans la province illyrienne de Carniole, 1812-1813. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2018). - 496 str.

 

KOŠIR, Matevž (ur.)

SKRIVNOST lože : zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija "Prostozidarstvo v Srednji Evropi", Narodni muzej Slovenije, Ljubljana 11. maj 2017. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije : Arhiv Republike Slovenije, (2018). - 239 str.

 

CVELFAR, Bojan
Srbska pravoslavna cerkev na Slovenskem med svetovnima vojnama. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino : Arhiv Republike Slovenije, (2017). - 554 str.

 

JERAJ, Mateja, MELIK, Jelka

Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim. Epilog. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (2017). - 254 str.

 

VODOPIVEC TOMAŽIČ, Jedert (ur.)

Konserviranje knjig in papirja 2. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2016). - 205 str.

 

BIZJAK, Matjaž, ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana (ur.)

Urbarji na Slovenskem skozi stoletja. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (2016).- 247 str.

 

JERAJ, Mateja, MELIK, Jelka

Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim. Študija in prikaz procesa. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (2015). - 1039 str.

 

JENUŠ, Gregor, KRIŽNAR, Franc (ur.)

Davorin Jenko : 1835-1914. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (2015). - 173 str.  

 

NARED, Andrej (ur.)

Arhivi - zakladnice spomina. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (etc.) (2014). - 534 str.

 

KAČIČNIK GABRIČ, Alenka

"To smemo že tako dolgo" : kmečke služnosti in njihova odprava. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, (2014). - 446 str.

 

GAŠPERIČ Primož, OROŽEN ADAMIČ Milan, ŠUMRADA  Janez (sour. Matevž Košir)

Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812 / Carte des provinces Illyriennes de 1812 / Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, ZRC SAZU (2012). - 114 str.              

 

NARED, Andrej

Dežela - knez - stanovi : oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, (2009). - 366 str.

 

REZEC  – STIBILJ , Tatjana

Slovenski dokumentarni film : 1945-1958. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 224 str. : ilustr.

 

JERAJ, Mateja

Slovenke na prehodu v socializem : vloga in položaj ženske v Sloveniji 1945-1953. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 360 str. : ilustr.

 

KAČIČNIK GABRIČ, Alenka

    O kmečkih dolgovih nekoliko drugače : problem servitutnih pravic na posestvu Snežnik . - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Arhiv Republike Slovenije, 2004. – 205 str. – (Knjižnica "Kronike" časopisa za slovensko krajevno zgodovino ; zv. 8)

 

ŠMID, Gašper

Uprava Dravske banovine : 1929-1941. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2003). - 148 str.

 

GOMBAČ, Metka

Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst 1944-1947 : organizacijska shema ljudske oblasti. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2003). - 279 str.

 

ŽONTAR, Jože

Arhivska veda v 20. stoletju. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2003). - 143 str.

 

ZUPANČIČ PUŠAVEC, Nina

Oblike organiziranja gospodarstva na Slovenskem od 1918 do 1941. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2003). - 147 str.

 

GLAŽAR, Natalija

Organizacijsko komuniciranje arhivov - hraniteljev arhivskega gradiva. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2002). - 190 str. 

 

 VODOPIVEC, Jedert

Vezave srednjeveških rokopisov : strukturne prvine in njihov razvoj = Medieval bindings in Slovenia : binding structures on stiff-board manuscripts. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2000). - 562 str.     

 

MELIK, Jelka

V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! kazensko sodstvo v jugoslovanski Sloveniji v letih 1930-1941. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2000). - 163 str.    

 

ČARGO JURIČIĆ, Daniela

Gospodarski razvoj lupoglavskega gospostva v 16. stoletju v luči urbarjev in urbarijalnih zapisov 1523 - 1573 (z objavo urbarjev iz let 1523 in 1573). - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1999). - 322 str.    

 

DORNIK ŠUBELJ, Ljuba

Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo / Ljuba Dornik Šubelj. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1999). - 250 str.

 

ŽONTAR, Jože

Struktura uprave in sodstva na Slovenskem od srede 18. stoletja do leta 1848. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1998). - 265 str.

 

TROHA, Nevenka

Politika slovensko-italijanskega bratstva : (Slovansko-italijanska antifašistična unija v coni A Julijske krajine v času od osvoboditve do uveljavitve mirovne pogodbe). - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1998). - 208 str.    

 

KOZINA, Brane

Republiški upravni organi v LRS od 1945 do 1953. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1996). - 223 str.

 

ŽUMER, Vladimir

Valorizacija dokumentarnega gradiva za zgodovino, znanost in kulturo. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1995). - 241 str.   

 

TRŠAN, Lojz

OF v Ljubljani : organiziranost v času italijanske okupacije 1941 - 1943. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1995). - 197 str.

 

JERAJ, Mateja

Slovenski sindikati in socialna politika : 1945 - 1950. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1995). - 229 str.    

 

SERŠE, Aleksandra

Strokovno šolstvo v osrednji Sloveniji do leta 1941 : s posebnim ozirom na obrtno šolstvo na področju Kranjske. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1995). - 132 str.    

 

MELIK, Jelka

Kazensko sodstvo na Slovenskem : 1919 - 1929 : s posebnim ozirom na arhivsko gradivo Deželnega sodišča v Ljubljani. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1994). - 123 str.