Skoči na vsebino

KOLEDAR DOGODKOV

Večer SFA - Filmi po izboru… Toneta Freliha


V okviru filmskih projekcij  Večeri SFA, ki jih pripravlja Slovenski filmski arhiv, bodo v ponedeljek, 30. januarja 2012 ob 18. uri v dvorani Silvana Furlana v Slovenski kinoteki predvajani filmi po izboru režiserja in pisatelja...

Evidenca arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence


Arhiv RS vodi Evidenco arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence na podlagi določb 1. odst. 56. čl. Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/06, dalje: ZVDAGA) in...

Register ustvarjalcev Javnega arhivskega gradiva


Slovenski javni arhivi (Arhiv RS in regionalni arhivi) vodijo na podlagi določb 2. odst. 54. čl. Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/06, dalje: ZVDAGA) in v sodelovanju z Agencijo za...