Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejeta Strategija in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016-2020

Vlada Republike Slovenije je na seji v četrtek, 24.3.2016, sprejela Strategijo in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016-2020.

Vlada Republike Slovenije je na seji v četrtek, 24.3.2016, sprejela Strategijo in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016-2020.                           

 

Strategija in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016-2020 predstavljata okvir aktivnosti na področju arhiviranja elektronskega arhivskega gradiva v pristojnosti slovenske javne arhivske službe v obdobju 2016-2020. Gre za nadaljevanje petletne strategije za obdobje 2010-2015, s katero so bili vzpostavljeni temelji slovenskega javnega e-arhiva. Strategija 2016-2020 temelji na dosedanjem napredku in predstavlja planirane aktivnosti v okviru trenutnega operativnega in strateškega okolja. To je poslovna strategija slovenske javne arhivske službe na področju dolgoročnega ohranjanja elektronskega arhivskega gradiva in je pomembna za vse zaposlene, ki so odgovorni za elektronsko arhivsko gradivo ter metapodatke v kateri koli fazi življenjskega cikla tega gradiva. Jasno opredeljuje strateške prednostne naloge, vloge in odgovornosti vseh, ki so zadolženi za izvajanje strategije in kazalnike, s katerimi bodo merjeni uspehi. Slovenski elektronski arhiv, predstavlja skupno storitev dolgoročnega ohranjanja elektronskega arhivskega gradiva, katere skrbnik so slovenski javni arhivi.

 

Dolgoročno ohranjanje elektronskega arhivskega gradiva vključuje prevzem elektronskega arhivskega gradiva od ustvarjalcev, dolgoročno ohranjanje po načelih varne dolgoročne hrambe, kot jih določa tudi Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (dostopnost, uporabnost, celovitost, avtentičnost, trajnost) in zagotavljanje nadaljnje dostopnosti do tega gradiva vključno z možnostjo njegove ponovne uporabe za bodoče uporabnike.

 

Strategija in izvedbeni načrt temeljita na dosedanjem delu arhivov in predvidevata šest strateških prednostnih nalog do leta 2020: skrb za elektronsko arhivsko gradivo pri ustvarjalcih in prevzem v e-ARH.si, skrb za dolgoročno ohranjanje elektronskega arhivskega gradiva v e-ARH.si, skrb za nadaljnjo uporabo in povečanje dostopnosti elektronskega arhivskega gradiva, aktivno sodelovanje z drugimi sorodnimi inštitucijami doma in v tujini, podpora strokovnemu razvoju zaposlenih pri ustvarjalcih elektronskega arhivskega gradiva in v arhivih, zagotavljanje kakovosti e-ARH.si v skladu s CAF (Common Assessment Framework) in promocija.

 

Strategija skupaj z izvedbenim načrtom, postavlja okvir za vzpostavitev stabilnega in zaupanja vrednega slovenskega elektronskega arhiva e-ARH.si do leta 2020, s čimer bo omogočena uporaba nacionalne arhivske kulturne dediščine v elektronski obliki.

 

Sporočilo za javnost Ministrstva za kulturo

 

Povezava na novico na spletni strani Ministrstva za kulturo

 

Strategija in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016 - 2020, različica 1.0 (pdf)

 

Povezava na podstran e-ARH.si