Skoči na vsebino

NOVICA

Register ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva in Evidenca arhivskega gradiva v tujini

Z začetkom leta 2012 objavlja Arhiv RS na svoji spletni strani dve javni evidenci registra, ki ju je pripravil in ju vodi v sodelovanju z regionalnimi arhivi: Register ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva  in  Evidenco arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence.