Skoči na vsebino

NOVICA

Nova obrazca za zahtevo presoje notranjih pravil oz. vzorčnih notranjih pravil

Spremenjena arhivska zakonodaja predvideva določitev vsebine zahteve za potrditev notranjih pravil v skladu s Pravilnikom o Enotnih tehnoloških zahtevah (pravilnik). Ker slednji še ni sprejet, Arhiv Republike Slovenije objavlja prenovljene obrazce za zahtevo presoje notranjih pravil oz. vzorčnih notranjih pravil, ki so usklajeni z besedilom Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in bodo v veljavi do sprejema pravilnika.

 

 

***

 

 

Obrazec: Zahteva za potrditev notranjih pravil (doc || pdf)

Obrazec: Zahteva za potrditev vzorčnih notranjih pravil (doc || pdf)