Skoči na vsebino

NOVICA

Strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva s področja uprave – 22. 5. in 23. 5. 2018

Spoštovani,

 

na podlagi 3. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/2016)  22. in 23.5.2018 Arhiv Republike Slovenije prireja Strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence najvišjih državnih organov, ministrstev, organov v sestavi ministrstev, uradov, služb, skladov RS, agencij RS…

 

Program usposabljanja (doc || pdf)

Prijavnica za usposabljanje (doc || pdf)

 

Prijavnico za strokovno usposabljanje pošljite do vključno 18. 5. 2018, na naslov Arhiva Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1102 Ljubljana, št. faksa: 01 24 14 276, elektronski naslov: ars[at]gov.si.

 

Dodatne informacije na e-naslov: vesna.gotovina[at]gov.si

 

Cena strokovnega usposabljanja je 60 €  in se plača na podlagi računa, izstavljenega po usposabljanju.

 

OPOMBA: Strokovno usposabljanje bo potekalo v prostorih Ministrstva za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana (dvorana v pritličju).

  

*** 

 

PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI

 

Strokovno usposabljanje je priprava za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti.

 

Arhiv Republike Slovenije zato za udeležence usposabljanja hkrati razpisuje rok za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom na podlagi Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/2016).

 

Preizkus bo predvidoma v mesecu juniju v prostorih Arhiva Republike Slovenije na Kongresnem trgu 1 v Ljubljani. O natančnem datumu in uri bodo kandidati pisno obveščeni najmanj 15 dni prej. 

 

Izpolnjeno prijavnico in priloženim potrdilom o izobrazbi pošljete na naslov Arhiva Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1102 Ljubljana, št. faksa: 01 24 14 276,  elektronski naslov: ars[at]gov.si.

 

Prijavljeni kandidati bodo o uri opravljanja preizkusa obveščeni na naslov, ki ga bodo navedli na prijavnici.

 

Cena preizkusa je 50 € z DDV in se plača na podlagi računa, izstavljenega po preizkusu.

 

Prijavnica za preizkus (doc || pdf)

Prijavnica za dodatni rok za preizkus (doc || pdf)

 

***

 

Gradiva za usposabljanje

Vprašanja za preizkus strokovne usposobljenosti (doc || pdf)