Skoči na vsebino

NOVICA

Napovedujemo mednarodni znanstveni simpozij LIKOVNA DELA NA PERGAMENTU IN PAPIRJU [junij 2019] - oddaja povzetkov prispevkov in posterjev odprta do 15. 7. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiv Republike Slovenije in Filozofska fakulteta v Ljubljani

med 6. in 8. junijem 2019

prirejata mednarodni znanstveni simpozij

 

LIKOVNA DELA NA PERGAMENTU IN PAPIRJU

 

Znanstveno srečanje je po naravi interdisciplinarno in zato nagovarja predstavnike vseh strok, ki raziskujejo in skrbijo za dobrobit kulturne dediščine, ki jo predstavljajo dela na pergamentu in papirju. V središču pozornosti so likovna dela v najširšem pomenu, katerih videz je odvisen od staranja/stanja materialov, od izražanja z linijo in/ali barvo, od uporabljenih materialov in tehnik ter od možnosti, znanja in duhovitosti konservatorjev-restavratorjev.

 

Simpozij sovpada z Mednarodnim letom kulturne dediščine in letom, ko praznujemo 100. obletnico slovenske Univerze v Ljubljani.

 

Vabimo vas k oddaji prispevkov in postrov za mednarodni simpozij »Likovna dela na pergamentu in papirju«.

 

Pomembni datumi:

- oddaja povzetkov: najkasneje do 15. julija 2018;

- obvestilo avtorjev o recenzentski oceni: po 15. septembru 2018;

- oddaja prispevkov: najkasneje do 15. marca 2019.

 

Več podatkov o dogodku najdete v prilogah.

 

Vabljeni k sodelovanju!