Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljamo dodaten rok za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti za uslužbence javnopravnih oseb (ministrstev, organov v sestavi ministrstev, skladov RS, agencij RS, …)

Na podlagi Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/2016) Arhiv Republike Slovenije razpisuje dodaten rok za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti za uslužbence javnopravnih oseb (ministrstev, organov v sestavi ministrstev, skladov RS, agencij RS, …), ki delajo z dokumentarnim gradivom.

 

Preizkus bo 12. ali 13. 9. 2018, v prostorih Arhiva Republike Slovenije na Kongresnem trgu 1 v Ljubljani. O natančnem datumu in uri bodo kandidati pisno obveščeni najmanj 15 dni pred razpisanim rokom

 

Izpolnjeno prijavnico, s priloženim potrdilom o izobrazbi, lahko pošljete na naslov Arhiva Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1102 Ljubljana, faks: 01 24 14 276 ali na  elektronski naslov: ars[at]gov.si, najkasneje do 27.8.2018.

 

Prijavljeni kandidati bodo o uri opravljanja preizkusa obveščeni na naslov, ki ga bodo navedli na prijavnici.

Cena preizkusa je 50 € z DDV in se plača na podlagi računa, izstavljenega po preizkusu.

 

Prijavnica (doc || pdf)