Skoči na vsebino

NOVICA

Strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva s področja uprave – 13.11. in 14.11. 2018

Spoštovani,
 
na podlagi 3. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/2016) 13. in 14. novembra 2018 Arhiv Republike Slovenije prireja Strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence najvišjih državnih organov, ministrstev, organov v sestavi ministrstev, uradov, služb, skladov RS, agencij RS…
 
Program usposabljanja (doc || pdf)
Prijavnica za usposabljanje (doc || pdf)
 
Prijavnico za strokovno usposabljanje pošljite do vključno 9. 11. 2018, na naslov Arhiva Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1102 Ljubljana, št. faksa: 01 24 14 276, elektronski naslov: ars[at]gov.si.
 
Dodatne informacije na e-naslov: vesna.gotovina[at]gov.si.
 
Cena strokovnega usposabljanja je 60 € in se plača na podlagi računa, izstavljenega po usposabljanju.
 
OPOMBA: Strokovno usposabljanje bo potekalo v prostorih Ministrstva za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana (dvorana v pritličju).
 
***
 
PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI
 
Strokovno usposabljanje je priprava za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti.
 
Arhiv Republike Slovenije zato za udeležence usposabljanja hkrati razpisuje rok za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom na podlagi Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/2016).

 

Preizkusi bodo 11.12. 2018 ter 9.1. 2019 in 10. 1. 2019 v prostorih Arhiva Republike Slovenije na Kongresnem trgu 1 v Ljubljani. O natančnem datumu in uri bodo kandidati pisno obveščeni najmanj 15 dni prej.
 
Izpolnjeno prijavnico in priloženim potrdilom o izobrazbi pošljete na naslov Arhiva Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1102 Ljubljana, št. faksa: 01 24 14 276,  elektronski naslov: ars[at]gov.si.
 
Prijavljeni kandidati bodo o uri opravljanja preizkusa obveščeni na naslov, ki ga bodo navedli na prijavnici.
 
Cena preizkusa je 50 € z DDV in se plača na podlagi računa, izstavljenega po preizkusu.
 
Prijavnica za preizkus (doc || pdf)

 

***

 

Gradiva za usposabljanje

Vprašanja za preizkus strokovne usposobljenosti (doc || pdf)