Skoči na vsebino

NOVICA

Uvodni seminar s področja notranjih pravil za zajem in hrambo za ustvarjalce dokumentarnega in arhivskega gradiva – Arhiv Republike Slovenije, 3. 10. 2018

 

 

NOTRANJA PRAVILA ZA ZAJEM IN HRAMBO – UVODNI SEMINAR za ustvarjalce dokumentarnega in arhivskega gradiva

 

Arhiv Republike Slovenije je v okviru projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020 v sredo, 3. 10. 2018 pripravlja enodnevni seminar, ki je namenjen pridobitvi dodatnih strokovnih znanj s področja priprave in sprejema notranjih pravil.

 

Termin usposabljanja: 3.  10.  2018

 Lokacija usposabljanja: Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, avla (1. nadstropje)

 

Rok prijave in način prijave: Prijavnico za seminar pošljite do vključno 1. 10. 2018 do 12. ure na elektronski naslov: ars(at)gov.si.

 

Program seminarja (doc || pdf)

Prijavnica (doc || pdf)

 

Opomba: Število mest je omejeno. Na voljo je le 50 mest.

Za informacije o številu prijavljenih se prosimo obrnite na tel.: 01 24 14 236.

 

Namen usposabljanja: Dodatno strokovno usposabljanje za pridobitev znanj s področja priprave in sprejema notranjih pravil

 

Cilji usposabljanja: Uslužbencem javnopravnih oseb (po ZVDAGA) celovito predstaviti notranja pravila kot instrument za zagotavljanje varstva arhivskega gradiva v digitalni obliki (v skladu z ZVDAGA)

 

Pridobljene kompetence: Poznavanje predpisov in osnovne terminologije s področja notranjih pravil, poznavanje postopkov priprave, sprejema in vzdrževanja notranjih pravil, razlikovanje vrst notranjih pravil. Udeležba na seminarju šteje kot dodatno usposabljanje predpisano v 10. čl. Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 66/2016).

 

Stroški seminarja: Seminar je brezplačen. Izvedba seminarja je del aktivnosti projekta e-ARH.si: ESS 2016 - 2020, ki se financira iz evropskega socialnega sklada.

 

Informacije o seminarju (doc || pdf)

 

Vljudno vabljeni!