Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Delavnica o novi različici tehničnih specifikacij E-ARK za e-arhiviranje - 5. 2. 2019

Spoštovani,

 

Arhiv Republike Slovenije in projektna skupina projekta E-ARK4ALL Vas vabita, da se v torek 5. februarja 2019 udeležite delavnice o novi različici tehničnih specifikacij E-ARK za e-arhiviranje, ki bo potekala v Ljubljani v prostorih Ministrstva za kulturo na Maistrovi ul. 10, s pričetkom ob 9. uri. Delavnica bo trajala 8 šolskih ur (z dvema odmoroma za kavo in enim za kosilo) in bo potekala v angleškem jeziku. Organizatoji bodo zagotovili prevajanje delavnice v slovenski jezik.

 

Delavnica je del aktivnosti projekta EARK4ALL, ki ga financira Komisija EU v okviru gradnika eArhiviranje programa CEF. Udeležba na delavnici je brezplačna.

 

Prijava na delavnico

 

* Zaradi lažje organizacije delavnice bomo hvaležni, če se prijavite čimprej. Število mest je omejeno.

 

Podrobneje  o delavnici

Delavnica je namenjena udeležencem iz okolij/organizacij, kjer je urejeno poslovanje in varstvo gradiva ključnega pomena za učinkovito opravljanje/izvajanje njihovega poslanstva.

 

Mednje štejemo:

  • institucije javnega sektorja, še posebej pripravljavci predpisov, ki urejajo upravljanje uradnih evidenc in drugih oblik dokumentarnega gradiva;
  • organizacije javnega in zasebnega prava, katerih dejavnost je odvisna od zagotavljanja dostopnosti, celovitosti, avtentičnosti in uporabnosti zapisov v digitalni obliki, ki nastajajo pri njihovem poslovanju;
  • organizacije, katerih glavna dejavnost je varovanje in hramba gradiva v digitalni obliki, še posebno arhivi in ponudniki storitev digitalne hrambe;
  • ponudniki programske opreme za zajem in hrambo dokumentarnega gradiva v digitalni obliki (sistemov za podporo upravljanju uradnih evidenc, dokumentnih sistemov, računovodskih rešitev, prostorskih informacijskih sistemov, arhivskih informacijskih sistemov ipd.);
  • raziskovalne in izobraževalne institucije, ki se ukvarjajo s področjem upravljanja z digitalnimi zapisi in informacijsko podporo le-tem.

E-ARK specifikacije bodo udeležencem podrobneje predstavili:

  • Karin Bredenberg (Švedski državni arhiv): vodja skupine, ki je pripravila novo različico E-ARK specifikacij, sicer pa članica več odborov in delovnih skupin, ki so pripravile standarde s področja dolgoročne hrambe digitalnega gradiva (PREMIS, EAC-CPF, EAD);
  • Janet Delve Anderson (Univerza v Brightonu in Danski državni arhiv): koordinatorica projekta EARK4ALL in članica skupine, ki je pripravila novo različico E-ARK specifikacij, sicer pa strokovnjakinja s področja velikih zbirk podatkov (big data) in njihovih obdelav;
  • Gregor Završnik (GEOARH): član skupine, ki je pripravila novo različico E-ARK specifikacij, sicer pa strokovnjak na področju prostorskih podatkov in njihovega arhiviranja, ki je v zadnjih štirih letih sodeloval z Arhivom RS pri oblikovanju rešitev za arhiviranje prostorskih podatkov.

Podrobneje  o E-ARK specifikacijah

Nova različica E-ARK specifikacij je eden od ključnih izdelkov projekta EARK4ALL. Specifikacije temeljijo na Referenčnem modelu odprtega arhivskega informacijskega sistema OAIS (ISO 14721:2003) in je nadgradnja prve različice specifikacij, ki je bila razvita v okviru projekta E-ARK.

 

Temeljni dokument E-ARK specifikacij je Splošna specifikacija informacijskih paketov (ang. Common Specification for Information Packages - CSIP). CSIP predstavlja minimalne zahteve za uporabnike, ki želijo svoje digitalne zapise posredovati v e-Arhiv ali drugemu uporabniku. Specifikacija omogoča razširitev zahtev, tako da jih lahko njen uporabnik prilagodi svojim potrebam. V okviru CEF gradnika eArhiviranje so uporabnikom nadalje na voljo tudi prenovljene specifikacije za Sprejemni informacijski paket (SIP), Arhivski informacijski paket (AIP) in Distribucijski informacijski paket (DIP).

 

CSIP dopolnjujejo tudi specifikacije, ki podrobneje opredeljujejo strukturo informacijskih paketov, kadar ti vsebujejo zapise s specifično vsebino (ang. Content Information Type Specifications - CITS). Trenutno so na voljo specifikacije za: relacijske podatkovne zbirke (SIARD), prostorske podatke in informacijske sisteme za upravljanje dokumentov (ISUD). V načrtu je tudi razvoj dodatnih CITS.  

Javna razprava

Do konca februarja poteka tudi javna razprava o novi različici specifikacij E-ARK. Vabimo vas, da aktivno sodelujete v javni razpravi, ali pa jo zgolj spremljate.

 

Dodatne informacije o delavnici

Za dodatne informacije o delavnici s obrnite g. Jožeta Škofljanca oz. go. Anjo Paulič.