Skoči na vsebino

NOVICA

26. 1. 2017

Predstavitev dvanajste knjige Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji.

V torek, 24. januarja 2017, je v avli Arhiva Republike Slovenije potekala predstavitev dvanajste knjige Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji. Z dvanajsto knjigo, ki jo je založil in konec leta 2016 izdal Arhiv Republike Slovenije, se zaključuje projekt objave t. i. civilnih dokumentov narodnoosvobodilnega boja 1941–1945. V Dokumentih 12 so objavljeni ohranjeni odloki, sklepi, okrožnice, navodila, proglasi najvišjih organov in organizacij NOB za obdobje 1942–1945 iz razpoložljivih arhivskih fondov, objav v Slovenskem poročevalcu, Uradnem listu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in drugem tisku NOB.

 

  

 

Številne obiskovalce je uvodoma nagovoril direktor Arhiva RS dr. Bojan Cvelfar. Sledila sta predstavitev knjige, o kateri je podrobno spregovoril dr. Bojan Godeša iz Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, ter zbirke dokumentov, ki jo je predstavila Marija Oblak Čarni, dolgoletna direktorica Arhiva RS v pokoju, ki je pri njenem nastajanju sodelovala od začetka leta 1962.

V razpravi so o svojih izkušnjah spregovorile tudi soavtorice knjige in nekdanje sodelavke Arhiva RS Marjeta Adamič, Darinka Drnovšek in Metka Gombač, ki so opozorile na pomen objavljanja arhivskih dokumentov.