Skoči na vsebino

NOVICA

10. 4. 2017

PANORAME SLOVENSKIH GRADOV – nova razstava na travniku pred arhivom

Fotografa Bojana Plevčaka je od nekdaj privlačil občutek svobode, povezan z letenjem in fotografijo, ki jo višina omogoča. Pri fotografiranju iz letala, je tudi športni pilot, zaradi različnih dejavnikov (omejena višina leta, vremenski pogoji, vidne opornice letala ipd.) ni dosegel želenih rezultatov. Zato je začel razmišljati o fotografiranju s pomočjo radijsko vodene platforme, ki jo dviguje s posebnim balonom, polnjenim s helijem. Ta tehnologija omogoča povsem varno fotografiranje z višine med 70 in 150 metri, kar objekte detajlneje postavlja v prostor. Plevčak na tleh s pomočjo dveh radijskih brezžičnih povezav in monitorja upravlja fotoaparat, ga pozicionira, ostri sliko in proži. V petnajstletnem delovanju je iz letala ali s pomočjo radijsko vodene platforme posnel preko 20.000 fotografij.

 

   

 

Njegova največja strast so posnetki ožjih mestnih jeder, cerkva in gradov. Slednji so tema razstave, ki bo na travniku pred Arhivom RS na ogled do konca junija.

 

Za razstavo smo izbrali 9 slovenskih gradov, ki so nanizani po abecednem vrstnem redu: Bogenšperk, Celje, Gornja Lendava (Grad na Goričkem), Ljubljana, Otočec, (Pred)Jama, Ptuj, Škofja Loka in Velenje.

Na panojih smo k panoramskim posnetkom izbranih slovenskih gradov dodali historične upodobitve. Ker so fotografije delo istega avtorja, smo želeli tudi pri historičnih upodobitvah uporabiti čim bolj primerljive in enotne motive. Zato smo izbrali grafike Janeza Vajkarda Valvasorja (Topographia Ducatus Carnioliae modernae, Wagensperg 1679) in Georga Matthäusa Vischerja (Topographia Ducatus Stiriae, Grätz 1681).

V obeh primerih smo uporabili izvirni izdaji, ki ju hrani knjižnica Narodnega muzeja Slovenije. Ker za Gornjo Lendavo oz. Grad na Goričkem primerljive upodobitve nismo našli, nam je Igor Sapač pomagal s poskusom rekonstrukcije podobe gradu v prvi polovici 18. stoletja.

Pri pripravi kratkih besedil o posameznih gradovih smo se oprli predvsem na knjigo Ivana Jakiča Vsi slovenski gradovi: leksikon slovenske grajske zapuščine, Ljubljana 1999.

 

Razstavo so zasnovali Bojan Cvelfar, Andrej Nared in Bojan Plevčak, oblikovala pa Tina Pregelj Skrt.

 

Vljudno vabljeni k ogledu!