Skoči na vsebino

NOVICA

25. 8. 2017

Kodeks ravnanja arhivske službe z osebnimi podatki

 

Arhiv Republike Slovenije je v skladu s sklepom sestanka European Archives Group (EAG) 24. 8. 2017 v prostorih Ministrstva za kulturo Republike Slovenije izvedel strokovni posvet.

 

Tema posveta je bil predlog kodeksa ravnanja arhivske službe z osebnimi podatki, ki ga skupaj pripravljamo evropski arhivisti na podlagi 40. člena nove Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Na njem so poleg predstavnikov Arhiva Republike Slovenije sodelovali predstavniki nekaterih zainteresiranih ministrstev, predstavnica Informacijskega pooblaščenca in direktorji javnih arhivov v Republiki Sloveniji.

 

Po uvodni predstavitvi dosedanjega poteka priprave kodeksa in njegovemu namenu je sledila zanimiva razprava, iz katere so izšle različne pobude in predlogi.  Splošna uredba o varstvu podatkov, ki bo stopila v uporabo 25. 5. 2018, posameznim državam članicam pušča dovolj odprt prostor, da svoje ureditve in rešitve glede varovanja osebnih podatkov zadržijo in jih razvijajo nekoliko po svoje še naprej. Po naših podatkih sta do sedaj izvedbeni zakon na podlagi nove uredbe sprejeli le dve članici EU (Avstrija in Nemčija), ki sta ubrali nekoliko različni smeri. Nekoliko specifična bo zagotovo tudi slovenska implementacija, saj je v primerjavi z nekaterimi drugimi članicami EU Slovenija dosegla zelo visoko raven varstva osebnih podatkov, ki se kaže tako v področni zakonodaji kot v odločbah Ustavnega sodišča in Informacijskega pooblaščenca. Zavedati se je namreč treba, da je uredba rezultat kompromisov, posamezne države pa bodo uredbo implementirale vsaka po svoje, tako da na tej ravni želena unifikacija verjetno ne bo dosežena. Nekoliko različna bo v tem pogledu ostala tudi arhivska zakonodaja držav članic. Zato so se udeleženci posveta strinjali, da se s sprejemanjem kodeksa ne hiti preveč ter se počaka na sprejetje nacionalnih zakonodaj na področju varovanja osebnih podatkov na podlagi nove uredbe, morebitne spremembe nacionalnih arhivskih zakonov v tem segmentu ter morebiti celo na določeno prakso pri njihovem izvajanju. Ta čas pa se izkoristi za izboljšanje besedila kodeksa. Večino konkretnih predlaganih sprememb in dopolnitev predloga kodeksa, predstavljenih na posvetu, bo Arhiv Republike Slovenije posredoval francoskemu državnemu arhivu (Archives de France), ki koordinira pripravo kodeksa.