Skoči na vsebino

REDNA MESEČNA PREDAVANJA

Sklop rednih mesečnih predavanj je v Arhivu Republike Slovenije zaživel leta 2013. Namen je predstaviti zanimive zgodbe, ki temeljijo na arhivski kulturni dediščini, ki jo hranimo v osrednjem državnem arhivu in drugih arhivih doma ter v tujini. Čeprav predavatelje pri pripravi raziskav vodi znanstven pristop, so njihova predavanja poljudna, namenjena širši javnosti in vsem starostnim skupinam.

V sodelovanju s projektom SIstory poskušamo predavanja ovekovečiti tudi za naše zanamce. Nekatera so v besedi in sliki dostopna na njihovem spletnem portalu.  

  

Vljudno vabljeni!    

Redna mesečna predavanja leta 2018

Jernej Kotar, »Rodbina Apfaltrer v srednjem veku«, 23. 1. 2018 [POSNETEK]

Andrej Studen, »Oštevilčenje hiš ob vojaški konskripciji 1770-1771«, 22. 2. 2018 [POSNETEK]

Karla Pacek »'Prav vse so pospravile svojo prtljago in odšle.' 70 LET OD MNOŽIČNEGA ODPUSTA SESTER USMILJENK IZ SLOVENSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOV«, 15. 3. 2018 [POSNETEK]

Robert Devetak, »Ženske že itak povsod zmagujejo, tukaj pa ne bodo prodrle, hlač jim ne damo. Kdo bo pa potem kiklje nosil?'. POGLEDI IN ODZIVI NA HLAČNO KRILO MED SLOVENCI LETA 1911«, 19. 4. 2018 [POSNETEK]

Vladimir Simič, »Delitev oblasti skozi pravno izrazje«, 30. 5. 2018

Jurij Perovšek, »Država Slovencev, Hrvatov in Srbov in Slovenci leta 1918«, 27. 9. 2018

Vinko Skitek, »Župnijska arhivska dediščina v Mežiški dolini«, 18. 10. 2018

Bojan Godeša, »Slovenci in vprašanje meja med drugo svetovno vojno«, 29. 11. 2018

***

Arhiv rubrike "Redna mesečna predavanja" (2013-)