Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV REDNIH MESEČNIH PREDAVANJ

Sklop rednih mesečnih predavanj je v Arhivu Republike Slovenije zaživel leta 2013. Namen je predstaviti zanimive zgodbe, ki temeljijo na arhivski kulturni dediščini, ki jo hranimo v osrednjem državnem arhivu in drugih arhivih doma ter v tujini. Čeprav predavatelje pri pripravi raziskav vodi znanstven pristop, so njihova predavanja poljudna, namenjena širši javnosti in vsem starostnim skupinam.

 

V sodelovanju s projektom SIstory poskušamo predavanja ovekovečiti tudi za naše zanamce. Nekatera so v besedi in sliki dostopna na njihovem spletnem portalu. Posnetke si lahko ogledate s pritiskom na povezavo 'POSNETEK'. 

 

Vljudno vabljeni k ogledu!

 

Redna mesečna predavanja leta 2019

Rado Pezdir, »Sistem vzporednega bančništva Ljubljanske banke in vprašanje financiranja Teritorialne obrambe SRS«, 24. 1. 2019 [POSNETEK]

Dragica Čeč, »Podložniške prošnje – pravno sredstvo neposredne pritožbe vladarju. Kaj so in kaj povedo o vsakdanu«, 21. 2. 2019

Dejan Pacek, »Socialistična Jugoslavija kot »eksperimentalni teren« vzhodne politike Svetega sedeža«, 20. 3. 2019

Silvo Torkar, »Odstiranje slovenskih zemljepisnih imen«, 17. 4. 2019

Oskar Mulej, »O pomenih liberalizma na Slovenskem in v Srednji Evropi med obema vojnama«, 27. 5. 2019

Ivan Čuk, Aleks Leo Vest, »Prevarani Sokoli«, 6. 6. 2019

 

Redna mesečna predavanja leta 2018

Jernej Kotar, »Rodbina Apfaltrer v srednjem veku«, 23. 1. 2018 [POSNETEK]

Andrej Studen, »Oštevilčenje hiš ob vojaški konskripciji 1770-1771«, 22. 2. 2018 [POSNETEK]

Karla Pacek »'Prav vse so pospravile svojo prtljago in odšle.' 70 LET OD MNOŽIČNEGA ODPUSTA SESTER USMILJENK IZ SLOVENSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOV«, 15. 3. 2018 [POSNETEK]

Robert Devetak, »Ženske že itak povsod zmagujejo, tukaj pa ne bodo prodrle, hlač jim ne damo. Kdo bo pa potem kiklje nosil?'. POGLEDI IN ODZIVI NA HLAČNO KRILO MED SLOVENCI LETA 1911«, 19. 4. 2018 [POSNETEK]

Vladimir Simič, »Delitev oblasti skozi pravno izrazje«, 30. 5. 2018

Jurij Perovšek, »Država Slovencev, Hrvatov in Srbov in Slovenci leta 1918«, 27. 9. 2018 [POSNETEK]

Vinko Skitek, »Župnijska arhivska dediščina v Mežiški dolini«, 18. 10. 2018

Bojan Godeša, »Slovenci in vprašanje meja med drugo svetovno vojno«, 29. 11. 2018 

 

Redna mesečna predavanja leta 2017
Ivan Vogrič, »Odnos slovenske inteligence do vojne in militarizma v zadnjih desetletjih habsburške monarhije«, 26. 1. 2017 [POSNETEK]
Alojz Demšar, »Arhivsko gradivo za zgodovino kmetij na območju gospostva Škofja Loka«, 16. 2. 2017 [POSNETEK]
Tomaž Ivešić, »Jugoslovanska socialistična nacija«, 29. 3. 2017 [POSNETEK]
Jurij Šilc, »Točaji z Ostrovice v slovenskem korpusu srednjeveških virov«, 13. 4. 2017 [POSNETEK]

Stane Granda, »Majniška deklaracija v funkciji vstopa in izstopa iz Jugoslavije«, 24. 5. 2017

Igor Omerza, »Slovenska SDV o Edvardu Kocbeku in Borisu Pahorju«, 27. 9. 2017 [POSNETEK]

Janez Juhant, »Revolucionar v talarju«, 12. 10. 2017 [POSNETEK]

Janez Weiss, »Semič in Semenič, plemeniti rodbini Metliškega«, 16. 11. 2017 [POSNETEK]

 

Redna mesečna predavanja leta 2016

Marko Štepec,  »Vse kar smo imeli človeškega smo izgubili« – o vojni izkušnji v letih 1914–1918, 27.1.2016 [POSNETEK]

Jurij Obreza, »Rodovnik slovenskega kmeta. Kmetova 'čast in slava'«, 25.2.2016 [POSNETEK]

Aleš Gabrič, »Prepovedane in nezaželene besede«, 23.3.2016 [POSNETEK]

Monika Deželak Trojar, »Po sledeh Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681)«, 17.4.2016

Alenka Puhar, »Arhivska usoda Izidorja Cankarja (1886–1958)«, 26.5.2016

Irena Žmuc, »Modni levi 17. stoletja«, 26.5.2016

Tomaž Lazar, »Zeugbuch Maksimiljana I.: doslej neznani vir za vojaško organizacijo slovenskih dežel na pragu 16. stoletja«, 5.11.2016

Danijela Juričič Čargo, »Prehrana naših prednikov: zgodbe iz urbarjev«, 30.11.2016

Vesna Gotovina, »Arhivsko gradivo o procesih osamosvajanja in demokratizacije Slovenije«, 19.12.2016

 

Redna mesečna predavanja leta 2015

Tomaž Pavlin, »Sokolstvo na Slovenskem«, 21.1.2015

Darko Cafuta, »Vodni znaki v papirju in filigranografija na Slovenskem«, 25.2.2015 [POSNETEK]

Lidija Slana, »Imenjska knjiga na Kranjskem (1546–1702): primer Semeničev iz Semiča«,  20.3.2015 [POSNETEK]

Barbara Žabota, »Ko mrtvi spregovorijo. Protestantska mrliška knjiga v luči novih raziskav«, 22.4.2015

Damjan Hančič, »Revolucionarno nasilje v Ljubljani 1941 in 1942«, 26.5.2015 [POSNETEK]

Mirjana Kos, »Kvarnerska kopališča konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja«, 8.6.2015

Petra Kavrečič, »Začetki turizma v Avstrijskem Primorju: morski, jamski in planinski turizem«,  8.6.2015

Marija Makarovič, »Kaj so mi kot etnologinji doslej razkrili arhivi?«, 1.10.2015

Jože Dežman, »Ni bilo lahko, a smo obstali in stojimo. Titoizem – poraz nasilja«, 19.11.2015

Matevž Košir, »Od tajnega arhiva cesarja Franca, preko Pariza, Beograda, Berlina… in Londona do centralnega arhiva NKVD – zanimiva usoda arhivskih dokumentov o zgodovini slovenskega prostozidarstva«, 17.12.2015

 

Redna mesečna predavanja leta 2014

Primož Premzl, »Herman Potočnik Noordung – Življenje v besedi in sliki?«, 8.1.2014

Aleksander Lorenčič, »Poti in stranpoti slovenskega gospodarstva med tranzicijo in globalno krizo«, 19.2.2014

Dragan Matić, »Vélika vojna (1914–1918). Pričakovanja in obeti – rezultati in posledice«, 12.3.2014 [POSNETEK]

Nadja Terčon, »Vzpostavljanje slovenskega pomorstva«, 9.4.2014 [POSNETEK]

Aleksandra Gačić, »Vloga Bogumila Vošnjaka v prvi svetovni vojni in neposredno po njej«, 14.5.2014 [POSNETEK]

Lojz Tršan, Tatjana Rezec-Stibilj, »Zadnji cesarjevi vojaki«, 18.6.2014

Miha Šimac, »Vojaški duhovniki 1914–1918«, 17.9.2014

Renato Podbersič, »Judje na Goriškem 1914–1918«, 5.11.2014 [POSNETEK]

Tomaž Kladnik, »Slovenci na bojiščih prve svetovne vojne«, 9.12.2014 [POSNETEK]

 

Redna mesečna predavanja leta 2013

Stanislav Južnič, »Kočevski Nemci – zametek avtohtone manjšine v slovenskem parlamentu? Kaj nam o tem pove urbar iz leta 1494?«, 21.2.2013

Mitja Ogrin, »Neznani rokopisi starejšega slovenskega slovstva. Motivi, metode in perspektive raziskave«, 21.3.2013

Milan Škrabec, »Starejše slovenske razglednice kot zgodovinski vir«, 18.4.2013

Ines Unetič, »Vrtna umetnost na Kranjskem v 18. in 19. stoletju v arhivalijah Arhiva RS«, 23.5.2013

Tona Krampač, »Civilne (merijske) knjige iz let 1812–1814 – bogastvo podatkov", 26.9.2013

Željko Oset, »'Wo immer ich bin, bin ich oben'. Življenjska zgodba šahista, znanstvenika, profesorja, akademika in direktorja Milana Vidmarja«, 24.10.2013

Marija Čipić Rehar, »Časopis Slovenec in ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič«, 28.11.2013