Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Državni zbor je sprejel Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)


6. marca 2006 je bil v Državnem zboru sprejet Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Na spletnih naših spletnih je dostopen tudi čistopis zakona in obrazložitev.