Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Sprejeto besedilo Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva


Vlada RS je na 84. seji, 27. julija 2006 sprejela besedilo Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki ureja hrambo gradiva v digitalni obliki, predvsem tiste postopke in pogoje, ki so povezani s pripravami in...