Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Objava ENOTNIH TEHNOLOŠKIH ZAHTEV 1.0


V skladu z 91. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) je Arhiv RS sprejel in objavil Enotne Tehnološke Zahteve 1.0 (ETZ 1.0). Z objavo ETZ so izpolnjeni pogoji za začetek postopka...