Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Objavljen osnutek Kontrolnega seznama za preverjanje usklajenosti programske opreme z ZVDAGA


Arhiv Republike Slovenije objavlja osnutek Kontrolnega seznama za preverjanje usklajenosti programske opreme z ZVDAGA. Kontrolni seznam je namenjen zagotavljanju in preverjanju usklajenosti programske opreme z zahtevami ZVDAGA, Ur...

Podaljšanje javne razprave o osnutku Kontrolnega seznama za preverjanje usklajenosti notranjih pravil z ZVDAGA


Arhiv Republike Slovenije podaljšuje javno razpravo o osnutku Kontrolnega seznama za preverjanje usklajenosti notranjih pravil z ZVDAGA do vključno 20. 8. 2007. Dokument je objavljen tudi na portalu e-Si.eu, kjer je omogočeno...

Objavljen osnutek Kontrolnega seznama za preverjanje notranjih pravil


Arhiv Republike Slovenije objavlja osnutek Kontrolnega seznama za preverjanje notranjih pravil z ZVDAGA. Kontrolni seznam je namenjen potrjevanju notranjih pravil na podlagi preverjanja usklajenosti z zahtevami ZVDAGA, Uredbe...