Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA MEDIJE

Predlog za ukinitev oz. preoblikovanje 192. člena Uredbe o upravnem poslovanju


Arhiv Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo predlagal ukinitev ali ustrezno preoblikovanje 192. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2007), ker je v neskladju z Zakonom o varstvu dokumentarnega...

Objava prvih verzij Kontrolnih seznamov


Arhiv Republike Slovenije objavlja prve verzije Kontrolnih seznamov: Kontrolni seznam za preverjanje usklajenosti notranjih pravil z ZVDAGA in potrjevanje (KSpNP, različica 1.0 z dne 07.09.2007) v pdf in word obliki. Kontrol...

Sporočilo za javnost v zvezi z varstvom arhivskega in dokumentarnega gradiva Psihiatrične klinike


Prvi sestanek Komisije za sprejem pisnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega Psihiatrične klinike v Ljubljani je odpadel zaradi odsotnosti predstavnikov Psihiatrične klinike v Ljubljani ter predstavnika...