Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Predlog za ukinitev oz. preoblikovanje 192. člena Uredbe o upravnem poslovanju


Arhiv Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo predlagal ukinitev ali ustrezno preoblikovanje 192. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2007), ker je v neskladju z Zakonom o varstvu dokumentarnega...

Objava prvih verzij Kontrolnih seznamov


Arhiv Republike Slovenije objavlja prve verzije Kontrolnih seznamov: Kontrolni seznam za preverjanje usklajenosti notranjih pravil z ZVDAGA in potrjevanje (KSpNP, različica 1.0 z dne 07.09.2007) v pdf in word obliki. Kontrol...

Sporočilo za javnost v zvezi z varstvom arhivskega in dokumentarnega gradiva Psihiatrične klinike


Prvi sestanek Komisije za sprejem pisnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega Psihiatrične klinike v Ljubljani je odpadel zaradi odsotnosti predstavnikov Psihiatrične klinike v Ljubljani ter predstavnika...