Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Arhiv RS objavlja osnutek Kontrolnega seznama


Arhiv RS objavlja osnutek Kontrolnega seznama za preverjanje skladnosti storitev zajema in hrambe dokumentarnega gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev z ZVDAGA. Namen objave osnutka je pridobiti pripombe in...