Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Arhiv Republike Slovenije je izdal znanstveno monografijo (Dežela – knez – stanovi: oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518) in 2. zvezek Vodnika po urbarjih Arhiva Republike Slovenije


I. Znanstvena monografija Andreja Nareda z naslovom »Dežela – knez – stanovi: oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518« Knjigo Dežela – knez – stanovi je Arhiv RS izdal skupaj z Zgodovinskim inštitutom...