Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Strokovno usposabljanje za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom na področju pravosodja in ustavnega sodstva


Na podlagi 39. (6. odstavek) in 89. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) ter Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev...

Rok za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti za delavce ponudnikov storitev ki delajo z dokumentarnim gradivom


Na podlagi 2. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, Arhiv Republike Slovenije organizira rok za preizkus strokovne...

Rok za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva s področja gospodarstva in zdravstva


Na podlagi 2. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 132/2006, 38/2008), Arhiv Republike Slovenije...