Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Slovenski dnevi knjige 2010


Na »Slovenskih dnevih knjige 2010« sodeluje posredno tudi Arhiv Republike Slovenije. V preddverju Zgodovinskega arhiva Ljubljana je postavljenih na ogled osem naših publikacij. Ljubljanskemu Zgodovinskemu arhivu se za izkazano...

Strokovno usposabljanje za uslužbence javnopravnih oseb (ministrstev, organov v sestavi ministrstev, skladov RS, agencij RS, …)


Na podlagi 39. (6. odstavek) in 89. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) ter Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev...