Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Dodatno pojasnilo za javnost v zvezi z izvajanjem 3. odstavka 65. člena ZVDAGA


Ker se je v zvezi z vlogo za vpogled v arhivsko gradivo nekdanje SDV, podano s strani gospoda Igorja Omerze in gospe Urške Faller, v zadnjih dneh v medijih pojavilo precej informacij oz. stališč, daje Arhiv RS naslednje dodatno...

Sprejeto na vladi - Sprememba Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih


Sprememba Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih   Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni...

Pojasnilo za javnost v zvezi z izvajanjem 3. odstavka 65. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih


  Upravni postopek odločanja o pravici do vpogleda v del arhivskega gradiva nekdanje Službe državne varnosti, uveden na zahtevo I.O. in U.F., je Arhiv RS prekinil do rešitve predhodnega vprašanja. Arhiv RS je v zvezi s tem Vlado...

Mnenje delovne skupine o pripombah, prispelih v javni razpravi


Delovna skupina za pripravo osnutka Zakona o dopolnitvah in spremembah ZVDAGA je pripravila Mnenje glede pripomb prispelih v javni razpravi med 22. 10. in 22. 11. 2010. Mnenje delovne skupine o pripombah in predlogih, ki so...

Objava učnih gradiv k razstavi Arhiva RS ob 20. letnici plebiscita


Zavod RS za šolstvo je v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije pripravil učna gradiva z delovnimi listi za učence prvega, drugega in tretjega triletja osnovnih šol ter za dijake gimnazij in drugih srednjih šol.