Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA MEDIJE

Dodatno pojasnilo za javnost v zvezi z izvajanjem 3. odstavka 65. člena ZVDAGA


Ker se je v zvezi z vlogo za vpogled v arhivsko gradivo nekdanje SDV, podano s strani gospoda Igorja Omerze in gospe Urške Faller, v zadnjih dneh v medijih pojavilo precej informacij oz. stališč, daje Arhiv RS naslednje dodatno...

Sprejeto na vladi - Sprememba Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih


Sprememba Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih   Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni...

Pojasnilo za javnost v zvezi z izvajanjem 3. odstavka 65. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih


  Upravni postopek odločanja o pravici do vpogleda v del arhivskega gradiva nekdanje Službe državne varnosti, uveden na zahtevo I.O. in U.F., je Arhiv RS prekinil do rešitve predhodnega vprašanja. Arhiv RS je v zvezi s tem Vlado...

Mnenje delovne skupine o pripombah, prispelih v javni razpravi


Delovna skupina za pripravo osnutka Zakona o dopolnitvah in spremembah ZVDAGA je pripravila Mnenje glede pripomb prispelih v javni razpravi med 22. 10. in 22. 11. 2010. Mnenje delovne skupine o pripombah in predlogih, ki so...

Objava učnih gradiv k razstavi Arhiva RS ob 20. letnici plebiscita


Zavod RS za šolstvo je v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije pripravil učna gradiva z delovnimi listi za učence prvega, drugega in tretjega triletja osnovnih šol ter za dijake gimnazij in drugih srednjih šol.