Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Arhiv RS objavlja novo različico enotnih tehnoloških zahtev /ETZ 2.0/, potrjeno dne 6.4.2011.


Skladno s predpisi (ZVDAGA, 91. člen) Arhiv RS sprejema enotne tehnološke zahteve, ki podrobneje opredeljujejo poslovne, organizacijske in tehnološke pogoje za izpolnjevanje ZVDAGA in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih...